Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-65
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Marek Štiber
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-123
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Anton Gondžur
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-124
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Mgr. Karina Grežová
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-125
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Michal Grísnik
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-126
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Miroslav Hoľko
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-127
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Lukáš Hricák
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-128
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Ján Hutaj
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-129
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika MUDr. Michal Jacečko
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-130
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Bohuš Jaďuď
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-131
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Dominika Jakubíková
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-132
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Mgr. Mikuláš Jančuš
25. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-133
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Peter Jankov
25. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-135
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Marek Krajčí
25. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-136
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Peter Krištof
25. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-137
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Mgr. Andrej Kútnik
25. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-138
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Mgr. Michael Kuzma
25. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-139
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Jana Lelková
25. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-140
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Lukáš Ľonc
25. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-141
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bc. Ing. Jana Martinská
25. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-142
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Dominika Mentová