Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-116
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing.Šimon Artim
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-117
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Mgr. Maroš Bejda
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-118
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Mgr. Jakub Boňko
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-119
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika MUDr. Michaela Bubláková
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-120
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Marek Čuboň
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-52
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Kristián Čech
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-53
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Eduard Hurtuk
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-121
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Mgr. Patrik Fedor
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-54
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Pavel Chmelík
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-55
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Adam Juško
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-122
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ing. Petra Flešková
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-56
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Erik Lazorik
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-57
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Alexandra Miková
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-58
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Martin Mudrík
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-59
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Štefan Ondo
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-60
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Martin Pristaš
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-61
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Dávid Ridzoň
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-62
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Nina Sekerešová
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-63
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Timotej Skokan
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-64
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ján Slatinský