Centrálny register zmlúv

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-14
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Juraj Jánošík
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-15
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Richard Janovec
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-16
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Peter Jurov
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-17
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Matej Kaštan
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-18
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Dávid Klanica
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-19
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Adam Kluvanec
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-20
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Tomáš Kocifaj
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-21
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Filip Kojnok
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-22
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Jakub Komárek
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-23
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Dominik Kováč
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-24
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Jakub Kuraj
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-25
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vanessa Pistová
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-26
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Jakub Magdolen
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-27
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Simona Michalčíková
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-28
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Oliver Minko
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-29
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Rastslav Mišejka
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-30
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Martina Mrázová
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-31
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Erich Štefan Nižník
23. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-32
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Michal Ondrej
24. September 2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-33
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Erik Pacsmár