Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
7/49a/2012/ŠR
0,00 € Bilancia SK, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Marec 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
8/49a/2012/ŠR
0,00 € DRON-Nehnuteľnosti, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Marec 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
9/49a/2012/ŠR
0,00 € GRAND BAR Štefan Lelkes Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
121/51/2012
0,00 € Mgr. Irena Bartalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
122/51/2012
0,00 € ZŠ s MŠ Attilu Józsefa s VJM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
123/51/2012
0,00 € Obecný úrad Baka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
124/51/2012
0,00 € Izabela Bábicsová - IZATRANS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
125/51/2012
0,00 € Eszter Bogyaiová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
126/51/2012
0,00 € Obec Bodíky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
127/51/2012
0,00 € Detský domov, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
128/51/2012
0,00 € Peter Belkovics Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
129/51/2012
0,00 € Juraj Süke SÜKE - PRESSO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
130/51/2012
0,00 € Obec Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
131/51/2012
0,00 € Holocsi Pavol - PÁLMA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
132/51/2012
0,00 € IZOLMED s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
133/51/2012
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
134/51/2012
0,00 € Hajnalka Banyáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
135/51/2012
0,00 € Ladislav Horváth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
136/51/2012
0,00 € Ing. Suchoňová Anna – Kulač Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
137/51/2012
0,00 € Bogyaiová Judita Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda