Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2012
Dohoda č.104/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
104/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Zuzana Oláhová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 105/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
105/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Zoltán Bíró – GM Systém Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 106/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
106/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Juraj Sárkány Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č107/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
107/51/20121/ŠR
Doplnená
0,00 € Okresný súd Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 108/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
108/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Valéria Janáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 109/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
109/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Lucia Síposová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 110/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
110/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Michal Szabó – KB PLAST Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 111/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
111/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Holice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 112/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
112/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € LiveNet, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Február 2012
Dohoda č. 113/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
113/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Február 2012
Dohoda č. 114/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
114/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Pannon – Work Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Február 2012
Dohoda č. 115/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
115/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Toni bau s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Február 2012
Dohoda č. 116/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
116/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Valéria Janáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Február 2012
Dohoda č. 86/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
86/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Viola Moraveková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Február 2012
Dohoda č. 117/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
117/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Royal Architecture s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Február 2012
Dohoda č. 118/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
118/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Zlaté Klasy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
5/49a/2012/ŠR
0,00 € Vargová Bernadeta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
1. Marec 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
6/49a/2012/ŠR
0,00 € Obecný úrad Jahodná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. Marec 2012
Dohoda č. 119/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
119/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € RAMAX game, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. Marec 2012
Dohoda č. 120/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
120/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda