Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2012
Dohoda č. 83/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
83/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € FENSTERPLAST, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 84/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
84/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Sap Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 85/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
85/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Studio économique, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 87/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
87/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Olga Seregiová – SALON “LADY S“ PLUS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 88/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
88/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 89/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
89/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Titicentrum, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 90/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
90/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € ZŠ Mátyása Korvína s VJM Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 91§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
91/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € PlanNev, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 92/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
92/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Németh - SS, spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 93/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
93/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Edita Ághová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 94/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
94/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Janka Szabóová - Pohostinstvo NYIRFA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 95/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
95/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Szigi – electrical, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 96/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
96/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € A – Comp Consulting s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 97/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
97/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Ing. Ladislav Baranyai Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 98/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
98/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Jozef Sárközi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 99/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
99/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Branabáš Kovács Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 100/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
100/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € ECUDA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 101/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
101/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € ZŠ Mátyása Korvina s VJM ŠAmorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 102/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
102/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Lehnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 103/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
103/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € STARCOMPLEX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda