Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2012
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
100/50a/PS/2011-MS/1/2012/NP I - 2/D - MS
0,00 € FEMINA RELAX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. Február 2012
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
101/50a/PS/2011-MS/1/2012/NP I - 2/D - MS
0,00 € Ľubomíra Marcelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. Február 2012
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
102/50a/NS/2011-MS/1/2012/NP I - 2/D - MS
0,00 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. Február 2012
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
103/50a/PS/2011-MS/1/2012/NP I - 2/D - MS
0,00 € EU FOOD, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. Február 2012
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
104/50a/PS/2011-MS/1/2012/NP I - 2/D - MS
0,00 € Eva Puhová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. Február 2012
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
105/50a/PS/2011-MS/1/2012/NP I - 2/D - MS
0,00 € Ing. Gejza Vida Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. Február 2012
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
106/50a/PS/2011-MS/1/2012/NP I - 2/D - MS
0,00 € Arpád Burián Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. Február 2012
Dohoda č. 72/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
72/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € IVCSO s.r.o., Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. Február 2012
Dohoda č. 73/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
73/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Trnávka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. Február 2012
Dohoda č. 74/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
74/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Trnávka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. Február 2012
Dohoda č. 75/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
75/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Economy Agency s.r.o., Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Február 2012
Dodatok k dohode - príspevok na zriadenie CHD/CHP podľa § 56 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
1/2012/13/§56/2010
0,00 € Banchem o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Február 2012
DODATOK č. 1 k dohode o prevádzkovaní stravovacieho automatu uzatvorenej dňa 8.2.2010
2010/1/2012
0,00 € CELFIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 76/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
76/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Edscha Veľký Meder s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 77/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
77/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Mesto Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 78/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
78/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Tomáš Petróczi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 79/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
79/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Éva Mária Szegfű - Takács Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 80/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
80/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € B&B PLUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 81/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
81/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Čakany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Február 2012
Dohoda č. 82/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
82/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Trans Ecom Logistic, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda