Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2012
Dohoda č. 56/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
56/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Jozef Nagy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č. 57/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
57/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Oskar Bíró Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č. 58/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
58/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Krajská prokuratúra Trnava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č. 59/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
59/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Padáň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č. 60/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
60/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € ALPINTECH, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č. 61/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
61/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € DSAD, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č.62/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
62/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obvodný úrad Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č. 63/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
63/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € ALYSIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č. 64/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
64/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € VIVI-G, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č. 65/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
65/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € RPC Bramlage Veľký Meder, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č. 66/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
66/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Renáta Banyáková - ANGEL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č. 67/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
67/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č. 68/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
68/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Dagmar Keresztesová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č. 69/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
69/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € AWI TRADE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č. 70/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
70/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou s VJM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dohoda č. 71/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
71/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. Február 2012
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
96/50a/PS/2011-MS/1/2012/NP I - 2/D - MS
0,00 € Imrich Méry Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. Február 2012
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
97/50a/PS/2011-MS/1/2012/NP I - 2/D - MS
0,00 € FENSTERPLAST, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. Február 2012
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
98/50a/PS/2011-MS/1/2012/NP I - 2/D - MS
0,00 € Head Store s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. Február 2012
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
99/50a/PS/2011-MS/1/2012/NP I - 2/D - MS
0,00 € Zoltán Écsi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda