Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
112/§51/2013
0,00 € Studio économique, s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
113/§51/2013
0,00 € Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
114/§51/2013
0,00 € Sociálna poisťovňa Bratislava pobočka Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
115/§51/2013
0,00 € McElek s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
116/§51/2013
0,00 € Základná škola s VJM Holice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
117/§51/2013
0,00 € Mgr. Silvia Lászlóová - Autoškola PERFEKT Mad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
118/§51/2013
0,00 € Obec Kráľovičove Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
119/§51/2013
0,00 € Ivan Bobkovič - Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
120/§51/2013
0,00 € ÚPSVR Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
121/§51/2013
0,00 € Slovenský Červený kríž, sekretariát územného spolku DS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
122/§51/2013
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
123/§51/2013
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. November 2013
Dohoda o absolventskej praxi
124/§51/2013
0,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. November 2013
Dohoda o absolventskej praxi
125/§51/2013
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. December 2013
Zmluva a dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č.z.7389457
19/OE/2013
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. December 2013
Dohoda o absolventskej praxi
126/§51/2013
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. December 2013
Dohoda o absolventskej praxi
127/§51/2013
0,00 € ALLOSERGON, s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. December 2013
Dohoda o absolventskej praxi
128/§51/2013
0,00 € Ing. Györgyová Anita Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. December 2013
Dohoda o absolventskej praxi
129/§51/2013
0,00 € Obec Michal na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. December 2013
Dohoda o absolventskej praxi
130/§51/2013
0,00 € Šuch Peter Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda