Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2013
Dohoda o absolventskej praxi
93/§51/2013
0,00 € Obecný úrad Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Jún 2013
Dohoda o absolventskej praxi
94/§51/2013
0,00 € TERMÁL, s.r.o. Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Jún 2013
Dohoda o absolventskej praxi
95/§51/2013
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Jún 2013
Dohoda o absolventskej praxi
96/§51/2013
0,00 € Obec Medveďov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Júl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
97/§51/2013
0,00 € BUGÁR PROJEKT, s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Júl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
98/§51/2013
0,00 € VALOR - X a.s. Vrakúň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. August 2013
Dohoda o absolventskej praxi
99/§51/2013
0,00 € AGRÁRNA KOMORA SLOVENSKA Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. August 2013
Dohoda o absolventskej praxi
100/§51/2013
0,00 € BRAND ADVERTISING s.r.o. Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. August 2013
Dohoda o absolventskej praxi
101/§51/2013
0,00 € Obecný úrad Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. August 2013
Dohoda o absolventskej praxi
102/§51/2013
0,00 € Základná škola s VJM - Alapiskola, Holice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. August 2013
Dohoda o absolventskej praxi
103/§51/2013
0,00 € TSM Veľký Meder, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
17. September 2013
Zmluva č. 2/1000020517 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd
14/OE/2013
0,00 € ZsVS, a.s., OZ Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. September 2013
Dohoda o absolventskej praxi
104/§51/2013
0,00 € RehabMed, s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. September 2013
Dohoda o absolventskej praxi
105/§51/2013
0,00 € Obec Padáň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. September 2013
Dohoda o absolventskej praxi
106/§51/2013
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
107/§51/2013
0,00 € MERIDEM s.r.o. Lesné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
108/§51/2013
0,00 € ZŠ Jánosa Aranya s VJM Okoč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
109/§51/2013
0,00 € Gyöngyike Vörös Rasztgyörgy Sap Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
110/§51/2013
0,00 € ZŠ Bélu Bartóka s VJM Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Október 2013
Dohoda o absolventskej praxi
111/§51/2013
0,00 € Obecný úrad Vrakúň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda