Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
73/§51/2013
Doplnená
0,00 € TSM Veľký Meder, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
74/§51/2013
Doplnená
0,00 € Eva Darnaiová Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
75/§51/2013
Doplnená
0,00 € MONAFRUIT s.r.o. Bratislava - Vrakuňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
76/§51/2013
Doplnená
0,00 € Obec Ňárad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
77/§51/2013
Doplnená
0,00 € Obec Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
78/§51/2013
Doplnená
0,00 € KOVOTECH spol. s.r.o. Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
79/§51/2013
Doplnená
0,00 € Nagy Vojtech Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
80/§51/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 54
81/§51/2013
Doplnená
0,00 € JUDr. Eva Mészárosová - advokátska kancelária Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
82/§51/2013
Doplnená
0,00 € Buzgó Tamás Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
83/§51/2013
Doplnená
0,00 € Alexander Árvai - ELEKTRIKÁR Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
84/§51/2013
Doplnená
0,00 € Jozef Sárközi Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
85/§51/2013
Doplnená
0,00 € PosTel DS, s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
86/§51/2013
Doplnená
0,00 € Mária Purgelová Macov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
87/§51/2013
Doplnená
0,00 € Complete Care Investments s.r.o. Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
88/§51/2013
Doplnená
0,00 € Iveta Juhosová Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
89/§51/2013
Doplnená
0,00 € Štefan Vígh Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
90/§51/2013
Doplnená
0,00 € Ľudovír Szilvásy Orechová Potôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2013
Dohoda o absolventskej praxi
91/§51/2013
Doplnená
0,00 € Mgr. Ildikó Hervayová Pí centrum - Zelený Ostrov Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Jún 2013
Dohoda o absolventskej praxi
92/§51/2013
0,00 € DENTALISSIMO, s.r.o. Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda