Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2013
Dohoda o absolventskej praxi
33/§51/2013
0,00 € ADAMS, s.r.o. Veľké Dvorníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2013
Dohoda o absolventskej praxi
34/§51/2013
0,00 € Obvodný lesný úrad Trnava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2013
Dohoda o absolventskej praxi
35/§51/2013
0,00 € CS Design Studio s.r.o. Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2013
Dohoda o absolventskej praxi
36/§51/2013
0,00 € Ing. Ladislav Méry - HEURÉKA, Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
37/§51/2013
0,00 € Margita Vontszemüová BEAUTY CENTER - SZÉPSÉGSZALON Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
38/§51/2013
0,00 € Štefan Ambrus Gabčíkvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
39/§51/2013
0,00 € Obec Holice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
40/§51/2013
0,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunasjká Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
41/§51/2013
0,00 € Kovács Barnabáš Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
42/§51/2013
0,00 € Obec Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
43/§51/2013
0,00 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
44/§51/2013
0,00 € Zoltán Heizer Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
45/§51/2013
0,00 € Robert Csóka - RODETT Lesné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
46/§51/2013
0,00 € Studio économique, s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
47/§51/2013
0,00 € Eva Lakatošová - Kadernícky salón Magic Hair Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
48/§51/2013
0,00 € PET PLUS s.r.o. Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
49/§51/2013
0,00 € M&M SALÓN BIO KOSMETIC s.r.o. Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
50/§51/2013
0,00 € OÚ pre cestnú motorovú dopravu a pozemné komunikácie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
51/§51/2013
0,00 € AGRIPENT spol. s.r.o. Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2013
Dohoda o absolventskej praxi
52/§51/2013
0,00 € Lívia Nagy-LÍVIA BEAUTY HOUSE Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda