Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2012
Dohoda č. 35/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
35/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Michal na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 36/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
36/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, pracovisko Trnava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 38/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
38/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Ildikó Bankóová – BA-BA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č.39/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
39/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Základná škola Mátyása Korvina s vyučovacím jazykom maďarským Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 40/§51/2012/ŠR o absolventskej prax
40/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Silvia Lászlóová – Bistro u Leonarda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 41/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
41/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s VJM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 42/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
42/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Bodíky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 43/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
43/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € RNDr. Roland Pálffy, PhD – Bio-Medical Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 45/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
45/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € JUDr. Jolana Černá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 46/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
46/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € TRIO SWEET, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 47/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
47/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Alexander Rácz - FERRO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 48/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
48/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 49/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
49/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Sociálna poisťovňa, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 50/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
50/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € LAGOS MOBIL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 51/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
51/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Ohrady Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 53/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
53/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Gyöngyike Fehérová Bernadette Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 55/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
55/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Zuzana Rigóová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dodatok k dohode - príspevok na zriadenie CHD/CHP podľa § 56 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
1/2012/01/56/2011/ŠR
0,00 € Obec Kráľovičové Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
107/50a/PS/2011-HG/1/2012/NP I - 2/D - HG
0,00 € Ing. Ľudovít Kulcsár - VOX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2012
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
108/50a/PS/2011-HG/1/2012/NP I - 2/D - HG
0,00 € Agrárna komora Slovenska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda