Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
26/49a/2012/ŠR
0,00 € IVCSO, s. r. o., Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
27/49a/2012/ŠR
0,00 € VIVI-G, s. r. o., Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
28/49a/2012/ŠR
0,00 € Marta Straková, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
281/51/2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
282/51/2012
0,00 € Végh Gelért Vrakúň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
283/51/2012
0,00 € INGETH, s.r.o. Trnávka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
284/51/2012
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2012
Dohoda o absolventskej praxi
285/51/2012
0,00 € Mesto Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2012
Dohoda o absolventskej praxi
286/51/2012
0,00 € Mesto Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2012
Dohoda o absolventskej praxi
287/51/2012
0,00 € ZŠ J.A. Komenského Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2012
Dohoda o absolventskej praxi
288/51/2012
0,00 € Renáta Kocianová REG-ART, Malé Dvorníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2012
Dohoda o absolventskej praxi
289/51/2012
0,00 € Obvodný úrad Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2012
Dohoda o absolventskej praxi
290/51/2012
0,00 € Zväz modelárov Slovenska o.z., Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2012
Dohoda o absolventskej praxi
291/51/2012
0,00 € TABULARIA, s.r.o., Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2012
Dohoda o absolventskej praxi
292/51/2012
0,00 € MEDMOL, s.r.o., Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2012
Dohoda o absolventskej praxi
293/51/2012
0,00 € ZŠ s VJM - Alapiskola, Holice, Póšfa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
29/49a/2012/ŠR
0,00 € Kristína Bugárová, Trhová Hradská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
30/49a/2012/ŠR
0,00 € Tibor Seregi, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
31/49a/2012/ŠR
0,00 € Štefan Lelkes, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
32/49a/2012/ŠR
0,00 € SERMAN PLUS, s. r. o., Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda