Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
265/51/2012
0,00 € Špeciálna základná škola Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
266/51/2012
0,00 € Obecný úrad Veľké Dvorníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
267/51/2012
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
268/51/2012
0,00 € Katarína Darnaiová Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
269/51/2012
0,00 € Barnabáš Kovács Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
270/51/2012
0,00 € ZŠ Ármina Vámberyho s VJM Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
271/51/2012
0,00 € TSC Consulting s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
272/51/2012
0,00 € PEGASTRUCK, s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
273/51/2012
0,00 € Edita Ághová Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
274/51/2012
0,00 € Obec Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
275/51/2012
0,00 € Családi Könyvklub s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
276/51/2012
0,00 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
277/51/2012
0,00 € Mesto Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
278/51/2012
0,00 € Dukacso Trade spol. s r.o. Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
279/51/2012
0,00 € Exit Travel Club, s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
280/51/2012
0,00 € SSOŠ SD JEDNOTA Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
22/49a/2012/ŠR
0,00 € Pannon-Work Slovakia, s. r. o., Dun. Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
23/49a/2012/ŠR
0,00 € MUDr. Jozef Kmeť, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
24/49a/2012/ŠR
0,00 € Mesto Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
25/49a/2012/ŠR
0,00 € B&B PLUS, s. r. o., Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda