Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
21/49a/2012/ŠR
0,00 € Studio économique, s. r. o., Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. August 2012
Dohoda o absolventskej praxi
246/51/2012
0,00 € Obec Veľké Blahovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. August 2012
Dohoda o absolventskej praxi
247/51/2012
0,00 € Ladislav Egri, DunajskáStreda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. August 2012
Dohoda o absolventskej praxi
248/51/2012
0,00 € Monika Posztósová , Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. August 2012
Dohoda o absolventskej praxi
249/51/2012
0,00 € VIVI-G Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. August 2012
Dohoda o absolventskej praxi
250/51/2012
0,00 € Agrárna komora Slovenska D.Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. August 2012
Dohoda o absolventskej praxi
251/51/2012
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. August 2012
Dohoda o absolventskej praxi
252/51/2012
0,00 € Sociálna poisťovňa, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. August 2012
Dohoda o absolventskej praxi
253/51/2012
0,00 € Obvodný úrad Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. August 2012
Dohoda o absolventskej praxi
254/51/2012
0,00 € Základná škola s MŠ s VJM Orechová Potôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. August 2012
Dohoda o absolventskej praxi
255/51/2012
0,00 € Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. August 2012
Dohoda o absolventskej praxi
256/51/2012
0,00 € Szilárd Bertalan Baka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. August 2012
Dohoda o absolventskej praxi
257/51/2012
0,00 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. August 2012
Dohoda o absolventskej praxi
258/51/2012
0,00 € Základná škola s MŠ s VJM Trhová Hradská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
4. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
259/51/2012
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
260/51/2012
0,00 € Obec Hubice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
261/51/2012
0,00 € Obec Holice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
262/51/2012
0,00 € RehabMed, s.r.o., Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
263/51/2012
0,00 € Juhos Vojtech, Blažov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. September 2012
Dohoda o absolventskej praxi
264/51/2012
0,00 € Dagmar Keresztesová Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda