Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
233/51/2012
0,00 € JARA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
234/51/2012
0,00 € KEVITRANS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
235/51/2012
0,00 € Ing. Suchoňová Anna – Kulač Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
236/51/2012
0,00 € Egri Pavol - BISTRO ROYAL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
237/51/2012
0,00 € AG SPORT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Júl 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
14/49a/2012/ŠR
0,00 € Oskar Bíró Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Júl 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
15/49a/2012/ŠR
0,00 € Obecný úrad Trhová Hradská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Júl 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
16/49a/2012/ŠR
0,00 € Základná škola s MŠ s VJM Orechová Potôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Júl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
238/51/2012
0,00 € Diana Vargová Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Júl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
239/51/2012
0,00 € Roland Domonkos Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Júl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
240/51/2012
0,00 € ÚPSVR Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Júl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
241/51/2012
0,00 € Vidor Csáky Lúč na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Júl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
242/51/2012
0,00 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Júl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
243/51/2012
0,00 € Peter Rózsár Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Júl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
244/51/2012
0,00 € ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o. Zlaté Klasy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Júl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
245/51/2012
0,00 € Zariadenie pre seniorov, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. August 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
17/49a/2012/ŠR
0,00 € Základná škola s MŠ s VJM Orechová Potôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. August 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
18/49a/2012/ŠR
0,00 € Základná škola s MŠ s VJM Horný Bar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. August 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
19/49a/2012/ŠR
0,00 € Fensterplast, s. r. o., Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. August 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
20/49a/2012/ŠR
0,00 € HB Metal, s. r.o., Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda