Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
213/51/2012
0,00 € VIVI-G Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
214/51/2012
0,00 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
215/51/2012
0,00 € Földesová Georgína Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
216/51/2012
0,00 € Judita Bogyiová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
217/51/2012
0,00 € Pódová Eva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
218/51/2012
0,00 € Stecklerová Mária Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
219/51/2012
0,00 € Juraj Kása - DOKASZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
220/51/2012
0,00 € Vojtech Molnár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
221/51/2012
0,00 € AUTOSERVIS Cs-N, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
222/51/2012
0,00 € Obec Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
223/51/2012
0,00 € Cstudios, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
224/51/2012
0,00 € Podielnicke poľnohospodárske družstvo Trhová Hradská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
225/51/2012
0,00 € ANTAL CSILLA - ZSERBÓ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
226/51/2012
0,00 € Partner in Pet Food SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
227/51/2012
0,00 € Obec Lúč na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
228/51/2012
0,00 € Antal Imrich Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
229/51/2012
0,00 € Bartal František Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
230/51/2012
0,00 € Csölleiová Eva - TOMIKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
231/51/2012
0,00 € INTERNEST company s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
232/51/2012
0,00 € Banyák Lóránt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda