Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2012
Dohoda o absolventskej praxi
196/51/2012
0,00 € Ivan Kífer - MACKO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Máj 2012
Dohoda o absolventskej praxi
197/51/2012
0,00 € Tímea Sedláková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Máj 2012
Dohoda o absolventskej praxi
198/51/2012
0,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Máj 2012
Dohoda o absolventskej praxi
199/51/2012
0,00 € Lýdia Nagyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Máj 2012
Dohoda o absolventskej praxi
200/51/2012
0,00 € Základná škola s VJM Horná Potôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Máj 2012
Dohoda o absolventskej praxi
201/51/2012
0,00 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Máj 2012
Dohoda o absolventskej praxi
202/51/2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Máj 2012
Dohoda o absolventskej praxi
203/51/2012
0,00 € Peter Šuch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Máj 2012
Dohoda o absolventskej praxi
204/51/2012
0,00 € Szabó Michal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Máj 2012
Dohoda o absolventskej praxi
205/51/2012
0,00 € Slovenská Alzheimerová spoločnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
206/51/2012
0,00 € Krajská prokuratúra Trnava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Jún 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
12/49a/2012/ŠR
0,00 € Martin Šipoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. Jún 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
13/49a/2012/ŠR
0,00 € Ladislav Szakál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dodatok č. 4 k zmluve č. 40/OEV/2007 o prenájme nebytových priestorov zo dňa 13.7.2007.
4/OE/2012/40/OEV/2007
0,00 € Soňa Grófová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
207/51/2012
0,00 € Arpád Burián Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
208/51/2012
0,00 € Detský domov, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
209/51/2012
0,00 € Hajnalka Soóky Csóka - COAXVA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
210/51/2012
0,00 € Beáta Hölgyeová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
211/51/2012
0,00 € PORTADOOR, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Jún 2012
Dohoda o absolventskej praxi
212/51/2012
0,00 € Sociálna poisťovňa, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda