Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
157/51/2012
0,00 € Obec Kráľovičove Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
158/51/2012
0,00 € Obec Okoč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
159/51/2012
0,00 € Obec Zlaté Klasy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
160/51/2012
0,00 € Agáta Tóthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
161/51/2012
0,00 € Schweiger, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
162/51/2012
0,00 € Pireus Group, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
163/51/2012
0,00 € Geoline - DS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
164/51/2012
0,00 € AWI DS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
165/51/2012
0,00 € Monika Kovácsová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
166/51/2012
0,00 € Jozef Takács Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
167/51/2012
0,00 € Obec Lúč na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
168/51/2012
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
169/51/2012
0,00 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
170/51/2012
0,00 € Štefan Bögi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
171/51/2012
0,00 € FORZA TRADE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
172/51/2012
0,00 € Barnabáš Kovács Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
173/51/2012
0,00 € Pireus Group, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. Máj 2012
Dohoda o absolventskej praxi
174/51/2012
0,00 € Zoltán Hanuliak - GASTROVITAL Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Máj 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
11/49a/2012/ŠR
0,00 € OZ Ain Karim Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Máj 2012
Dohoda o absolventskej praxi
175/51/2012
0,00 € Jozef Egyházi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda