Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2012
Dohoda č. 13/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
13/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Ladislav Szalai Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 14/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
14/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Štefan Lelkes Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 15/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
15/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Holice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 16/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
16/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € LOAR spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 17/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
17/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Andrea Čambalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 18/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
18/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Partner in Pet Food SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 19/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
19/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Gabriel Pálinkás Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 20/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
20/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Dunatex, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 21/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
21/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € MERKUR – Rafael Csölle Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 22/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
22/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Gabriel Orosz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 25/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
25/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 26/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
26/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Kristína Pápay Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 27/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
27/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Zariadenie pre seniorov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 28/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
28/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Margita Vontszemüová, Beauty Center Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 29/§51/2012/ŠR o absolventskej prax
29/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € SAJOZ, spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 30/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
30/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Krajský pozemkový úrad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 31/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
31/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Csaba Kosár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 32/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
32/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Horná Potôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 33/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
33/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Sportstyle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Január 2012
Dohoda č. 34/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
34/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Ing. Anita Györgyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda