Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
1/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € LAGOS MOBIL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
2/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Eva Nagy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
3/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € FEMIT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19. Január 2012
Dodatok k dohode - príspevok na zriadenie CHD/CHP podľa § 56 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
1/2012/04/§56/2009
0,00 € RAW ADVERTISING, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19. Január 2012
Dodatok k dohode - príspevok na zriadenie CHD/CHP podľa § 56 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
1/2012/10/§56/2010
0,00 € RAW ADVERTISING, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19. Január 2012
Dodatok k dohode - príspevok na zriadenie CHD/CHP podľa § 56 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
1/2012/07/§56/2011
0,00 € TERMÁL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25. Január 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
1/49a/2012/ŠR
0,00 € Róbert Csóka-RODETT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25. Január 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
2/49a/2012/ŠR
0,00 € Jozef Nagy-POOL-TECH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25. Január 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
3/49a/2012/ŠR
0,00 € Agrárna komora Slovenska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25. Január 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
4/49a/2012/ŠR
0,00 € Štefan Ambrus Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Január 2012
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
69/50a/PS/2010-MS/2/2012-MS
0,00 € S.I.F. security s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 4/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
4/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Alex II, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 5/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
5/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Ladislav Király Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 6/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
6/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obecný úrad Gabčíkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 7/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
7/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € FEMIT, Občianske združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 8/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
8/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Emília Tóthová – SALÓN SHINE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 9/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
9/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Kráľovičove Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 10/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
10/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € R.A.M., s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 11/§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
11/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € MUDr. Attila Hencz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. Január 2012
Dohoda č. 12§51/2012/ŠR o absolventskej praxi
12/51/2012/ŠR
Doplnená
0,00 € Diana Vargaová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda