Centrálny register zmlúv

Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 8/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
082022
150,00 € Ing.Peter Varga, PhD. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 9/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
092022
150,00 € Július Pavelko Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
22. August 2018
Mandátna zmluva
MZ-2018-08-06-JS
0,00 € Ján Šmídt Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer