Centrálny register zmlúv

Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 15/2022
152022
50,00 € Katarína Molnárová Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
27. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 16/2022
162022
50,00 € Mgr. Lenka Viczénová Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
29. Júl 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 10/2022
102022
150,00 € doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
29. Júl 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 11/2022
112022
50,00 € Tatiana Kršková Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
29. Júl 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 12/2022
122022
100,00 € Ing. Janka Stašková Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
29. Júl 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 13/2022
132022
210,00 € Mgr. Valentín Šefčík Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 1/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
012022
650,00 € Radoslav Hvišč Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 2/2022 A LICENČNÁ ZMLUVA
022022
3 492,00 € OVERHEAD s.r.o. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 3/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
032022
300,00 € Juraj Genčanský Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 4/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
042022
150,00 € Mgr. Lukáš Lexa Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 5/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
052022
100,00 € Juraj Genčanský Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 6/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
062022
200,00 € Mgr. Viktor Brádňanský Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 7/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
072022
150,00 € PhDr. Ferdinand Vrábeľ Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 8/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
082022
150,00 € Ing.Peter Varga, PhD. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 9/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
092022
150,00 € Július Pavelko Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
22. August 2018
Mandátna zmluva
MZ-2018-08-06-JS
0,00 € Ján Šmídt Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer