Centrálny register zmlúv

Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Dohoda o spolupráci
112023
9 000,00 € Mesto Jelšava Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
26. Máj 2023
Dohoda o spolupráci
142023
8 900,00 € Občianske združenie Rákošská Cächa Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
21. September 2022
Dohoda o spolupráci
242022
7 166,00 € Miestna akčná skupina MALOHONT Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
7. November 2022
Dohoda o spolupráci
282022
6 400,00 € Obec Včelince Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
20. Jún 2023
Dohoda o spolupráci
202023
5 400,00 € OZ Kyjatické hračky Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
26. Máj 2023
Dohoda o spolupráci
132023
5 000,00 € Obec Muráň Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
20. Jún 2023
Zmluva o dielo
212023
5 000,00 € Koncepto, reklamní agentura s.r.o. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
12. Júl 2023
Dohoda o spolupráci
252023
5 000,00 € Mesto Tornaľa Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 2/2022 A LICENČNÁ ZMLUVA
022022
3 492,00 € OVERHEAD s.r.o. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
21. September 2022
Zmluva o dielo č. 19/2022
192022
3 000,00 € Mgr.art Naďa Salbotová Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
30. Máj 2023
Dohoda o spolupráci
162023
3 000,00 € Obec Rimavská Baňa Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
29. Máj 2023
Dohoda o spolupráci
152023
2 000,00 € OZ Skryté poklady Slovenska Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
20. Jún 2023
Zmluva o dielo
222023
2 000,00 € Koncepto, reklamní agentura s.r.o. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
6. Júl 2023
Zmluva o dielo
232023
1 635,00 € Mgr.art Naďa Salbotová Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
21. September 2022
Zmluva o dielo č. 20/2022
202022
1 500,00 € Jozef Reviľák Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
28. Apríl 2023
Zmluva č. 4/2023 o zabezpečení vytvorenia diela
072023
1 500,00 € Danica Pišteková Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
21. September 2022
Zmluva o spolupráci
232022
1 000,00 € Združenie obcí mikroregiónu Muránska planina Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
24. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
102023
800,00 € Mesto Jelšava Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
26. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
122023
800,00 € Mesto Rožňava Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
12. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
262023
800,00 € Mesto Tornaľa Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer