Centrálny register zmlúv

Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2018
Mandátna zmluva
MZ-2018-08-06-JS
0,00 € Ján Šmídt Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
20. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci - Cyklonabíjačka Muráň
042023
0,00 € Obec Muráň Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
20. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci - Rytieri na Muránskom hrade
052023
0,00 € Obec Muráň Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
29. Júl 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 11/2022
112022
50,00 € Tatiana Kršková Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
27. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 15/2022
152022
50,00 € Katarína Molnárová Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
27. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 16/2022
162022
50,00 € Mgr. Lenka Viczénová Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
21. September 2022
Zmluva o dielo č. 22/2022
222022
50,00 € Mgr. Lenka Viczénová Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
14. Júl 2023
Zmluva o dielo
282023
50,00 € Michal Stejskal Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
25. Júl 2023
Zmluva o dielo
292023
50,00 € Július Pavelko Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
15. August 2023
Zmluva o účinkovaní
302023
50,00 € Július Pavelko Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
23. August 2023
Zmluva o účinkovaní
312023
70,00 € Mgr. Lenka Viczénová Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 5/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
052022
100,00 € Juraj Genčanský Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
29. Júl 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 12/2022
122022
100,00 € Ing. Janka Stašková Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
20. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 25/2022
272022
100,00 € Peter Kamenský Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
28. Apríl 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 5/2023
062023
100,00 € Mgr. Lenka Viczénová Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
31. August 2023
Zmluva o účinkovaní
322023
100,00 € Miroslav Janšto Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
21. Október 2023
Zmluva o účinkovaní
332023
100,00 € Mgr. Viktor Brádňanský Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
9. Jún 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 10/2023
172023
120,00 € Mgr. art. Katarína Hudáková Ilkovičová Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 4/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
042022
150,00 € Mgr. Lukáš Lexa Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 7/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
072022
150,00 € PhDr. Ferdinand Vrábeľ Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer