Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2012
Zmluva o ubytovaní poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
125/2012 K NR SR
0,00 € Vladimír Baláž Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
9. Máj 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
79/2012 K NR SR
0,00 € MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
9. Máj 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
55/2012 K NR SR
0,00 € JUDr. Miroslav Číž Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Máj 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení
153/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Máj 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení
154/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Máj 2012
Dohoda o zmene v osobe účastníka Zmluvy o poskytovaní verejných služieb-Dohoda o prevzatí dlhu
156/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Máj 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
158/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Máj 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
159/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Máj 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení
160/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Máj 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
73/2012 K NR SR
0,00 € Elemér Jakab Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Máj 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
65/2012 K NR SR
0,00 € JUDr. Ján Podmanický, PhDr. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11. Máj 2012
Zmluva o ubytovaní poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
131/2012 K NR SR
0,00 € Richard Vašečka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11. Máj 2012
Zmluva o ubytovaní poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
126/2012 K NR SR
0,00 € Marián Kovačócy Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11. Máj 2012
Dohoda o zmene v osobe účastníka Zmluvy o poskytovaní verejných služieb- Dohoda o prevzatí dlhu
162/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
17. Máj 2012
Dodatok k Zmluve o pripojeí
164/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
21. Máj 2012
Zmluva o výpožičke
165/2012 K NR SR
0,00 € Slovenské národné múzeum Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
23. Máj 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení
167/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
24. Máj 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení
169/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
24. Máj 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení
170/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
24. Máj 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
173/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky