Centrálny register zmlúv

Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-002-003
IROP-CLLD-Q108-512-002-003
15 576,00 € Obec Nenince Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
21. December 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q108-512-006-005
Doplnená
17 743,12 € Obec Koláre Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
16. December 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q108-512-006-004
Doplnená
17 553,74 € Obec Glabušovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
24. November 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q108-512-006-003
17 553,74 € Obec Olováry Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
20. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-003-004
IROP-CLLD-Q108-512-003-004
Doplnená
12 354,47 € Obec Slovenské Ďarmoty Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
31. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-003-001
IROP-CLLD-Q108-512-003-001
14 466,00 € Obec Vrbovka Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
31. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-006-001
IROP-CLLD-Q108-512-006-001
15 311,20 € Obec Kiarov Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
31. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-006-002
IROP-CLLD-Q108-512-006-002
34 792,64 € Obec Želovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
23. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q108-512-004-001
27 267,60 € Obec Kováčovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
23. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-004-003
IROP-CLLD-Q108-512-004-003
Doplnená
27 530,80 € Obec Glabušovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
23. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-004-004
IROP-CLLD-Q108-512-004-004
Doplnená
27 530,80 € Obec Vrbovka Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
23. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-004-005
IROP-CLLD-Q108-512-004-005
Doplnená
27 530,80 € Obec Olováry Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
23. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-004-006
IROP-CLLD-Q108-512-004-006
Doplnená
27 530,80 € Obec Slovenské Ďarmoty Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
23. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-004-007
IROP-CLLD-Q108-512-004-007
Doplnená
27 530,80 € Obec Kiarov Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-002-002
IROP-CLLD-Q108-512-002-002
Zrušená
3 227,91 € Obec Želovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.