Centrálny register zmlúv

Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-511-008-001
IROP-CLLD-Q108-511-008-001
181 818,18 € MKU s.r.o. Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-012
IROP-CLLD-Q108-512-010-012
39 831,58 € Obec Dolná Strehová Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-009
IROP-CLLD-Q108-512-010-009
39 831,58 € Obec Sklabiná Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
21. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-005-002
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-005-002
Doplnená
36 944,36 € Annamaria, n.o. Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
24. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-006-006
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-006-006
Doplnená
37 500,00 € Obec Opatovská Nová Ves Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
31. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-006-002
IROP-CLLD-Q108-512-006-002
34 792,64 € Obec Želovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-009-009
IROP-CLLD-Q108-512-009-009
34 516,87 € Obec Veľké Zlievce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-007
IROP-CLLD-Q108-512-010-007
Doplnená
29 575,26 € Obec Závada Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
23. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-004-003
IROP-CLLD-Q108-512-004-003
Doplnená
27 530,80 € Obec Glabušovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
23. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-004-004
IROP-CLLD-Q108-512-004-004
Doplnená
27 530,80 € Obec Vrbovka Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
23. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-004-005
IROP-CLLD-Q108-512-004-005
Doplnená
27 530,80 € Obec Olováry Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
23. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-004-006
IROP-CLLD-Q108-512-004-006
Doplnená
27 530,80 € Obec Slovenské Ďarmoty Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
23. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-004-007
IROP-CLLD-Q108-512-004-007
Doplnená
27 530,80 € Obec Kiarov Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
23. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q108-512-004-001
27 267,60 € Obec Kováčovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-013
IROP-CLLD-Q108-512-010-013
Doplnená
26 709,41 € Obec Závada Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-010-006
IROP-CLLD-Q108-512-010-006
Doplnená
26 240,39 € Obec Záhorce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-011
IROP-CLLD-Q108-512-010-011
22 273,69 € Obec Dolná Strehová Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
21. December 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q108-512-006-005
Doplnená
17 743,12 € Obec Koláre Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
24. November 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q108-512-006-003
17 553,74 € Obec Olováry Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
16. December 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q108-512-006-004
Doplnená
17 553,74 € Obec Glabušovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.