Centrálny register zmlúv

Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2022
Dodatok č.1 IROP-CLLD-Q108-512-003-001
IROP-CLLD-Q108-512-003-001
0,00 € Obec Vrbovka Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
25. November 2022
Dodatok č.1 IROP-CLLD-Q108-512-006-003
IROP-CLLD-Q108-512-006-003
0,00 € Obec Olováry Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-009-008
IROP-CLLD-Q108-512-009-008
0,00 € Obec Bátorová Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-011-006
IROP-CLLD-Q108-512-011-006
Doplnená
3 227,90 € Obec Želovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-002-002
IROP-CLLD-Q108-512-002-002
Zrušená
3 227,91 € Obec Želovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
22. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.
IROP-CLLD-Q108-512-002-005
Doplnená
4 763,43 € Obec Bušince Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
22. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-002-004
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-002-004
5 797,40 € Obec Bušince Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-003-005
IROP-CLLD-Q108-512-003-005
Doplnená
7 693,80 € Obec Lesenice Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
20. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-003-004
IROP-CLLD-Q108-512-003-004
Doplnená
12 354,47 € Obec Slovenské Ďarmoty Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-010
IROP-CLLD-Q108-512-010-010
13 974,98 € Obec Sklabiná Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
31. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-003-001
IROP-CLLD-Q108-512-003-001
14 466,00 € Obec Vrbovka Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-008
IROP-CLLD-Q108-512-010-008
14 924,15 € Obec Bátorová Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
31. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-006-001
IROP-CLLD-Q108-512-006-001
15 311,20 € Obec Kiarov Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
9. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-002-003
IROP-CLLD-Q108-512-002-003
15 576,00 € Obec Nenince Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
12. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-001-002
IROP-CLLD-Q108-512-001-002
Doplnená
17 568,00 € Obec Záhorce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
24. November 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q108-512-006-003
17 553,74 € Obec Olováry Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
16. December 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q108-512-006-004
Doplnená
17 553,74 € Obec Glabušovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
21. December 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q108-512-006-005
Doplnená
17 743,12 € Obec Koláre Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-010-011
IROP-CLLD-Q108-512-010-011
22 273,69 € Obec Dolná Strehová Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-010-006
IROP-CLLD-Q108-512-010-006
Doplnená
26 240,39 € Obec Záhorce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.