Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
44/2022-2060-4234-CAP4
Doplnená
19 191 767,56 € InoBat Auto j.s.a. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. December 2023
Investment Agreement of 20th of December 2023 - InoBat
Investment Agreement of 20th of December 2023 - InoBat
Doplnená
11 999 996,87 € InoBat AS National Development Fund II., a.s.
11. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
44/2022-2060-4234-BLP2
Doplnená
4 346 469,13 € InoBat Energy j.s.a. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. Júl 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/08/054/5
133 680,48 € InoBat Auto j.s.a. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
2. November 2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 010/2020 - VB
Z20/048
9 230,75 € InoBat Auto j.s.a. MH Invest II, s.r.o.
25. Júl 2022
Dohoda o refundácii nákladov_Indiana 2022
169/2022
2 000,00 € InoBat Auto j.s.a. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
3. December 2021
Zmluva o spolupráci
191/2021
800,00 € InoBat Auto j.s.a. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
18. Apríl 2023
Zmluva o reklame
PF 27/2023
700,00 € InoBat Energy, j. s.a. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
27. Január 2020
Memorandum o porozumeni
20191218_memorandum o porozumeni
0,00 € InoBat, TUKE, UPJS, KSK Slovenská akadémia vied
1. Október 2021
Zmluva o spôsobe využitia výsledkov riešenia projektu
UPJŠ - 519/2021
0,00 € Inobat Auto j.s.a. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2023
Zmluva o výpožičke - Notebook (vrátane príslušenstva) - softvér COMSOL MULTIPHYSICS
UPJŠ - 472/2023
0,00 € InoBat Energy j.s.a. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. November 2021
Memorandum o porozumení, MTF STU č. 137/2021
0600/0135/21
0,00 € InoBat Recycling j.s.a. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. September 2023
Zmluva o výpožičke - Recirkulačný chladiaci termostat
UPJŠ - 471/2023
0,00 € InoBat Energy j.s.a. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach