Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Jún
2021
Zmluva o implementácii Centrálneho ekonomického systému a o poskytovaní aplikačnej podpory
2019/067
Doplnená
50 312 931,63 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Ministerstvo financií SR
2.
August
2021
Zmluva o dielo č. 295/2021 Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie medzi MIRRI a DXC Technology Slovakia s. r. o., MIM s.r.o, a DITEC a.s.
295/2021
Doplnená
11 941 184,46 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
4.
Júl
2018
Rámcová dohoda č. 2018/511 – Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS
6500000519
Doplnená
11 800 000,00 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
10.
Máj
2021
ZMLUVA O DIELO č. 60/2021 pre časť I: „Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)”
60/2021
Doplnená
9 558 636,00 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
10.
Máj
2021
ZMLUVA O DIELO č. 61/2021 pre časť II: „Manažment osobných údajov“
61/2021
Doplnená
8 633 619,60 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
22.
Máj
2019
Dodatok č. 15 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR č. 2014049202
341/2019
6 694 233,00 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4.
November
2019
Dodatok č. 16 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR č. 2014049202
754/2019
6 419 496,93 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
17.
Marec
2021
"Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS
2015-6/2021-BA
5 197 392,58 € DXC Technology Information Services Slovakia s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
30.
December
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo na 1. fázu projektu Moderná pokladnica - Rozvoj jadra IS ŠP
D2kZoD MP9 - 2018
4 498 296,00 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Štátna pokladnica
12.
August
2019
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb aplikačnej podpory pre Centrálny konsolidačný systém (CKS)
2018/192
Doplnená
5 360 400,00 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Ministerstvo financií SR
18.
December
2019
Dohoda o urovnaní
2019/283
3 804 914,00 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Ministerstvo financií SR
29.
Apríl
2021
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo na 1. fázu projektu Moderná pokladnica - Rozvoj jadra IS ŠP
D3 ZoD MP 9-2018
3 598 636,80 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Štátna pokladnica
8.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb tehnickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS.
122-277/2019-BA
3 465 200,00 € DXC Technology Information Services Slovakia s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
21.
December
2018
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb technickej podpory, údržby a rozvoja informačného systému nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti, informačného systému finančného riadenia a licenčného softvérového vybavenia SYRIUS
28324-160/2018-BA
3 444 000,00 € DXC Technology Information Services Slovakia s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
8.
Júl
2019
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb technickej podpory, údržby a rozvoja informačného systému nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti, informačného systému finančného riadenia a licenčného softvérového vybavenia SYRIUS
122-276/2019-BA
3 163 800,00 € DXC Technology Information Services Slovakia s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
22.
August
2019
Zmluva o dielo č. 2019/118 - reimplementácia IIS MO SR
6400002255
2 472 324,24 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
31.
December
2019
Zmluva o poskytnutí služieb licenčnej podpory č. 2019/850 – licenčná podpora
6100002210
1 783 798,99 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
27.
Marec
2019
Zmluva č. 2019/802 o poskytnutí služieb licenčnej podpory
6100002062
1 719 550,43 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
5.
December
2018
Zmluva č. 2018/836 - zmluva o kúpe a licenčnej podpore produktov SAP
6100002034
1 172 064,00 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
23.
December
2020
Zmluva č. 2020/846 - Licenčná podpora "SAP Standart support"
6100002389
891 899,50 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
1 2 3 »