Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
036/2010/4.2/OPVaV/D02
Doplnená
1 641 876,39 € BioScience Slovakia, s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
27. Jún 2012
Zmluva o vedecko-technickej spolupráci č. 382/0300/12
382/0300/12
Doplnená
0,00 € BioScience Slovakia s.r.o. Virologický ústav, Slovenská akadémia vied
11. Máj 2016
dodatok č. 2
dodatok č. 2
0,00 € BioScience Slovakia Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
2. November 2016
dodatok č. 3
382/0300/12
Doplnená
0,00 € Bioscience Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
12. Február 2021
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
136/200/2020
0,00 € BioScience Slovakias.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
25. September 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
069/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
2 476 197,99 € BioScience Slovakia, s. r. o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2014
Zmluva o spoločnom výskumnom pracovisku
5/14
0,00 € BioScience Slovakia s.r.o. Virologický ústav, Slovenská akadémia vied
28. Február 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
13/17
Doplnená
0,00 € BioScience Slovakia s.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
15. Máj 2017
Licenčná zmluva
26/17
0,00 € BioScience Slovakia s.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
24. September 2019
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
281/2019
0,00 € AYTU BioScience, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR