Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
August
2021
DODATOK č. I312031U86301D02 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U86301D02
199 623,81 € IXCHEL s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15.
Marec
2021
DODATOK č. I312031U86301D01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U86301D01
199 623,81 € IXCHEL s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25.
Jún
2020
DOHODA č. 20/41/54E/6686 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplenení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA 20/41/54E/6686
Doplnená
0,00 € IXCHEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U86301
0,00 € IXCHEL s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Apríl
2016
D O H O D A č. 16/41/51A2/30 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
D O H O D A č. 16/41/51A2/30
Doplnená
0,00 € IXCHEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
Apríl
2016
Dohoda č. 16/41/054/115-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplne
16//41/054/115
0,00 € IXCHEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
Október
2014
D O H O D A č. 28/XXXIV-2/2014/§ 54/KE/A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu č. XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004
D O H O D A č. 28/XXXIV-2/2014/§ 54/KE/A1
0,00 € IXCHEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
3.
Jún
2013
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a
Dodatok č.1 k dohode č. 77/§50a-PS/2012/NPI-2/D, 120808131550
0,00 € IXCHEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
August
2012
Dohoda č. 77/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
77/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € IXCHEL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice