Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Júl
2020
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/27/54E/2357
Doplnená
0,00 € GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
6.
Február
2020
Zmluva o diele
410/20-01
45 600,00 € GEOVRTY-DRILLROCK, s.r.o. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
17.
September
2019
Zmluva o dielo - Geovrty
Zmluva o dielo - Geovrty
0,00 € Geovrty s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
28.
Máj
2018
Zmluva o dielo č. 03/2018 = IO
Zmluva o dielo č. 03/2018
16 200,00 € Štefan Hudec - GEOVRTY Žilinská univerzita v Žiline
8.
Január
2018
Zmluva o dielo - VN Ružiná - vybudovanie pozorovacích sond na korune hrádzového telesa
2333/2017-BB
35 715,60 € GEOVRTY - DRILLROCK s. r. o SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
7.
Máj
2015
ZMLUVA O DIELO
615/2015-BB
63 546,00 € GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
5.
November
2012
Zmluva o diele č. 04/2012
I./245/2012/R
110 000,00 € GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o. Geologický ústav, Slovenská akadémia vied