Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní marketingových a PR služieb
17/2024
7 536,00 € elv.ai, j. s. a. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí podpory v podobe zabezpečenia účasti na startup podujatí
604/2023/OPS
0,00 € elv.ai, j.s.a. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
10. August 2023
Zmluva o poskytovaní marketingových a PR služieb
472/2023
3 360,00 € elv.ai, j. s. a. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.