Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2022
Zmluva o výpožičke diela
ZM1008342
0,00 € Sadovská Dorota Rozhlas a televízia Slovenska
20. Máj 2022
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2022-37
100,00 € Dorota Sadovská Slovenská národná galéria
13. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke diela
ZM1007980
0,00 € Sadovská Dorota Rozhlas a televízia Slovenska
17. August 2020
Licenčná zmluva Artabse
Z-ODEP2020/81
0,00 € Dorota Sadovská Kunsthalle Bratislava
31. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-141-03083
20-141-03083
6 078,00 € Mgr. art. Dorota Sadovská, ArtD. Fond na podporu umenia
12. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-141-04246
18-141-04246
2 736,00 € Mgr. art. Dorota Sadovská, ArtD. Fond na podporu umenia
30. December 2016
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1007/CM/2016
700,00 € Mgr Art. Dorota Sadovská, Art.D Slovenské národné divadlo
12. November 2015
Komisionárska zmluva
Z-37-15
0,00 € Dorota Sadovská Literárne informačné centrum
9. December 2014
Licenčná zmluva o autorskom práve
Zmluva_MS_47_2014
60,00 € Dorota Sadovská Hudobný fond
25. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-5117/2014/4.3.1
MK-5117/2014/4.3.1
3 000,00 € Mgr. Art. Dorota Sadovská, Art.D. Ministerstvo kultúry SR
25. Október 2011
Komisionárska zmluva č.11/2011
CE 176/2011
4,75 € Dorota Sadovská Slovenská národná galéria