Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
SERVISNÁ ZMLUVA na zabezpečenie služieb technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000
ZM00001461
100 740,24 € DITEC COMMERCE, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
7. Júl 2022
Dohoda o ochrane dôverných informácií
NDA 4
0,00 € DITEC, a.s. Štátna pokladnica
29. Jún 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb na zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie Rezortného informačného systému č. 0396/2015
0429/2022
0,00 € DITEC, a. s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Jún 2022
Kúpna zmluva
ZM2027521
48 302,58 € DITEC COMMERCE, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
23. Jún 2022
Kúpna zmluva
ZM2027518
112 808,56 € DITEC COMMERCE, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa č. MS/116/2021-95
MS/77/2022-95
0,00 € DITEC, a. s. Ministerstvo spravodlivosti SR
20. Máj 2022
KÚPNA ZMLUVA
ZM2028298
33 915,62 € DITEC COMMERCE, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
21. Február 2022
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
9144/2021/5400/066
341 510,69 € DITEC, a.s. Železnice Slovenskej republiky
7. Február 2022
KÚPNA ZMLUVA
ZM1007788
22 115,40 € DITEC COMMERCE, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. Január 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí servisných služieb na zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie Rezortného informačného systému č. 0396/2015
0096/2022
0,00 € DITEC, a. s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. December 2021
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb - Service Level Agreement (SLA) č. MS/157/2015-36
MS/169/2021-95
542 160,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
30. December 2021
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 105/2021
105/2021
Doplnená
3 186 204,00 € DITEC, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. December 2021
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému č. 106/2021
106/2021
Doplnená
1 239 288,00 € DITEC, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
6. December 2021
Dodatok č. 186 k Zmluve o dielo č. DR SR/DIT/001/2002
357/2021
67 788,00 € DITEC a.s. Finančné riaditeľstvo SR
1. December 2021
Dodatok č. 185 k Zmluve o dielo č. DR SR/DIT/001/2002
351/2021
121 716,00 € DITEC a.s. Finančné riaditeľstvo SR
19. November 2021
SERVISNÁ ZMLUVA na zabezpečenie služieb technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000
ZM00001313
119 882,64 € DITEC COMMERCE, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
19. Október 2021
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
9162/2021/5400/071
252 000,00 € DITEC, a.s. Železnice Slovenskej republiky
24. August 2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa
MS/115/2021-95
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo spravodlivosti SR
24. August 2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa
MS/116/2021- 95
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo spravodlivosti SR
24. Jún 2021
Dodatok č. 184 k Zmluve o dielo č. DR SR/DIT/001/2002
226/2021
28 980,00 € DITEC a.s. Finančné riaditeľstvo SR