Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
SERVISNÁ ZMLUVA na zabezpečenie služieb technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000
ZM00001637
100 728,00 € DITEC COMMERCE, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
16. November 2023
KÚPNA ZMLUVA
ZM00001627
16 678,80 € DITEC COMMERCE, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Október 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE
150-2023/7316-14467
0,00 € DITEC, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
12. Október 2023
Zmluva o dielo
ZM2032816
634 874,34 € DITEC COMMERCE, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke, podpore a rozvoji informačného systému Elektronické služby regionálneho a vysokého školstva zo dňa 29.12.2022
0700/2023
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke, podpore a rozvoji informačného systému Pôžičky z FnPV zo dňa 29.12.2022
0699/2023
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb UX/UI pre projekt Elektronické služby regionálneho a vysokého školstva zo dňa 29.12.2022
0701/2023
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. August 2023
RÁMCOVÁ DOHODA
ZM2032958
101 250,60 € DITEC COMMERCE, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
2. August 2023
Dodatok č. 190 k Zmluve o dielo č. DR SR/DIT/001/2002
218/2023
2 268,00 € DITEC a.s. Finančné riaditeľstvo SR
19. Jún 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb na zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie Rezortného informačného systému č. 0396/2015
0309/2023
608 466,52 € DITEC, a. s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Jún 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
11556/2023/5400/077
449 630,40 € DITEC, a.s. Železnice Slovenskej republiky
30. Máj 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
11557/2023/5400/077
341 510,69 € DITEC, a.s. Železnice Slovenskej republiky
30. Máj 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o technickej podpore prevádzky a rozvoja APV Portálu finančnej správy (APV PFS)
147/2023
3 847 506,54 € DITEC, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služby
11177/2022/5400/032
51 000,00 € DITEC, a.s. Železnice Slovenskej republiky
28. Apríl 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb na zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie Rezortného informačného systému č. 0396/2015
0215/2023
160 123,20 € DITEC, a. s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Apríl 2023
Zmluva na zabezpečenie služieb migrácie pre Modul CEP na novú infraštruktúru, zabezpečenie služieb prevádzkovej podpory a na úpravu a rozvoj Modulu CEP
150-2023/5716-5218
1 788 480,00 € DITEC, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
30. Marec 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností - IS PFS
2023/034
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo financií SR
15. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní podporných služieb – Underpinning contract /UC/ pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému Elektronický komunikačný portál /IS / na základe dohodnutých cieľových úrovní podporných služieb –Service Level Target /SLT/
1892/2022
288 000,00 € DITEC, a.s. Slovenská pošta, a. s.
8. Marec 2023
Dodatok č. 189 k Zmluve o dielo č. DR SR/DIT/001/2002
66/2023
42 084,00 € DITEC a.s. Finančné riaditeľstvo SR
9. Február 2023
ZMLUVA O DIELO
150-2023/4976-1511
80 280,00 € DITEC, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby