Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2018
Zmluva o dielo
4661049/2018
157 560,00 € Design NR spol s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
27. September 2017
Kúpna zmluva
4610009/2017
87 480,00 € Design NR spol s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
18. Október 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/016047/2/16-RIR
D014630221/2016
0,00 € DESIGN NR spol. s r.o. TRANSPETROL, a. s.
17. Jún 2016
Zmluva o dielo
4630212/2016
191 393,57 € DESIGN NR spol. s r.o. TRANSPETROL, a. s.
6. December 2013
Zmluva o dielo
1269
167 997,71 € DESIGN NR spol. s r.o. TRANSPETROL, a. s.