Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2021
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/048-02/2020 K NR SR
Doplnená
107 100,00 € Ing. Zuzana Červenák Kontrová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
24. Apríl 2020
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NRSR
40/042-01/2020 K NR SR
138 603,00 € Ing. Zuzana Červenák Kontrová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
4. Apríl 2016
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/122-01/2016 K NR SR
Doplnená
99 696,00 € Ing. Zuzana Červenák Kontrová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
9. Máj 2012
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/125-01/2012 K NR SR
Doplnená
78 819,00 € Ing. Zuzana Červenák Kontrová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky