Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Lieskovec, okres Humenné
00437/2023-OV-0250061/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Hubošovce, okres Sabinov
00399/2023-OV-0250055/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Vislava, okres Stropkov
00610/2023-OV-0250076/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, k.ú. Dedačov, okres Humenné
00285/2023-OV-0250037/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní vlastníctva pozemkov z majetku SR do vlastníctva VÚC, k. ú. Pakostov, okres Humenné
00518/2023-OV-0250070/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj , (Správa a údržba ciest, PSK) Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Rovné, okres Humenné
01179/2023-OV-0250118/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Hudcovce, Topoľovka a Závadka, okres Humenné
00627/2023-OV-0250080/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja v k.ú. Hankovce, okres Humenné
00419/2023-OV-0250057/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Kamenica nad Cirochou, okres Humenné
00536/2023-OV-0250071/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Nižná Jablonka, okres Humenné
00515/2023-OV-0250069/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
25. Máj 2023
Zmluva o úvere číslo 350/2023/OF
350/2023/OF
30 000 000,00 € Prešovský samosprávny kraj National Development Fund II., a.s.
19. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 1055/2022/OPR o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
119/ZML2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Giraltovce
16. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 1055/2022/OPR o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 1055/2022/OPR o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Giraltovce
15. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/111
1 100 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo financií SR
9. Máj 2023
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
85-1130PO/2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
9. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Zámennej zmluve, zmluve o zriadení vecného bremena a zmluve o zverení ďalšieho majetku do správy č. 1406/2022/DM
202300348/2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Prešov
8. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
1130BJ/2023-09
3,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Kľušov
3. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
18788/2023/OM/7
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Levoča
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k. ú. Rožkovany, okres Sabinov
00016/2023-OV-0250005/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
26. Apríl 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC - PSK, k.ú. Abrahámovce, okres Bardejov
00299/2023-OV-0250042/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond