Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
18/2024
0,00 € Obec Horovce Mgr. Magdaléna Trokanová
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1106
2024/1106
2 500,00 € Obec Horovce Trenčiansky samosprávny kraj
17. Máj 2024
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
15/2024
0,00 € Obec Horovce Ing. Lukáš Zemánek
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva
13/2024
200,00 € Obec Horovce Vladimír Pavlík
17. Apríl 2024
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd VK
14/2024
0,00 € Obec Horovce Ing. Veronika Kostková
15. Apríl 2024
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
12/2024
0,00 € Obec Horovce Mária Vicenová
14. Marec 2024
Dohoda o financovaní Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Horovce
9/2024
5 767,48 € Obec Horovce Vladimír Pavlík
6. Marec 2024
Dohoda o financovaní Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Horovce
8/2024
2 069,08 € Obec Horovce Ing. Ján Poliak
6. Marec 2024
Dohoda o financovaní Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Horovce
7/2024
1 363,44 € Obec Horovce Jozef Hanták
24. Január 2024
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/2024
0,00 € Obec Horovce Michal Pilný
23. Január 2024
Kúpna zmluva
4/2024
2 240,00 € Obec Horovce Pavol Lukáč a Helena Lukáčová
10. Január 2024
Kúpna zmlluva
1/2024
Doplnená
1 470,00 € Obec Horovce Jozef Hanták
10. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/11/010/32
0,00 € Obec Horovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
23. Október 2023
Zmluva o zbere vedľajších živočíšnych produktov
201/2023
0,00 € Obec Horovce Silver Mine PLUS s.r.o.
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/11/054/306
102,66 € Obec Horovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
11. September 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
197/2023
0,00 € Obec Horovce Tomáš Ciesar
8. September 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
196/2023
0,00 € Obec Horovce Ľubomír Adamčík
28. August 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
192/2023
0,00 € Obec Horovce Zuzana Kraľovičová
24. August 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
191/2023
0,00 € Obec Horovce Jaroslav Veliký
26. Júl 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
186/2023
0,00 € Obec Horovce Katarína Cibiková