Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
162/2023
0,00 € Obec Horovce Ing. Róbert Lauko
15. Marec 2023
Nájomná zmluva
161/2023
1,00 € Obec Horovce Urbárska Obec Horovce - pozemkové spoločenstvo
8. Marec 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
159/2023
0,00 € Obec Horovce Marian Adamčík
7. Marec 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
157/2023
0,00 € Obec Horovce Martin Bačík
6. Marec 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
155/2023
0,00 € Obec Horovce Anna Masláková
6. Marec 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
156/2023
0,00 € Obec Horovce Michaela Tomanová
3. Marec 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
154/2023
0,00 € Obec Horovce Richard Harušťák
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
153/2023
400,00 € Obec Horovce OZT Ostrá hora Horovce
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
152/2023
700,00 € Obec Horovce OZ Klub Slovenských Turistov
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
153/2023
6 000,00 € Obec Horovce TJ Tatran Horovce
27. Február 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
149/2023
0,00 € Obec Horovce Jana Cíbiková
23. Február 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
147/2023
0,00 € Obec Horovce Vladimír Krajčovič
23. Február 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
146/2023
0,00 € Obec Horovce Jaroslav Kočiš
23. Február 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
148/2023
0,00 € Obec Horovce František Mišovec
23. Február 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
145/2023
0,00 € Obec Horovce František Lukáč
20. Február 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
143/2023
0,00 € Obec Horovce Ľuba Mönkedieck
15. Február 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
142/2023
0,00 € Obec Horovce Rudolf Veliký
15. Február 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
141/2023
0,00 € Obec Horovce Andrea Bartošová
15. Február 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
140/2023
0,00 € Obec Horovce Mgr. Jozefína Cíbiková
13. Február 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
137/2023
0,00 € Obec Horovce Daniela Prokopová