Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Dohoda o poskytovaní praktického vyučovania formou súvislej odbornej praxe č. 26. OA/2024
26/OA/2024
0,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza Obec Malinová, Obecný úrad, Malinová č.115, 972 13 Malinová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva - voľby prezidenta 2024
154/2024
200,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Mesto Prievidza
6. Február 2024
Dohoda o poskytovaní praktického vyučovania formou súvislej odbornej praxe
66/2024
0,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Obec Zemianske Kostoľany, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
18. December 2023
Zmluva o výpožičke
2023/1759
0,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza Trenčiansky samosprávny kraj
9. November 2023
NZ- nájom výpočtovej techniky pre parlamentné voľby 2023
870/2023
100,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Mesto Prievidza
16. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-08-DE03-02
380,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
31. Január 2023
Dohoda o poskytovaní praktického vyučovania formou súvislej odbornej praxe č. 18 OA/2023
2/2023
0,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Obec Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 1
4. Január 2023
Zmluva o spolupráci
209/2022
0,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
14. December 2022
Zmluva o spolupráci
113/2022
0,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
23. August 2022
Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
3/2022
0,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania vyučovania formou súvislej odbornej praxe č. 13. OA/2022
12/2022
0,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Obec Chrenovec - Brusno
20. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou súvislej odbornej praxe č.24. OA/2022
21/2022
0,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
18. Február 2020
Zmluva o pedagogickej praxi č.: 063/FF/121/2019
Zmluva o pedagogickej praxi č.: 063/FF/121/2019
0,63 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
27. Apríl 2015
Zmluva č. 2015_AMV_BB_TN_PD_01 o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. (o nájme a podnájme nebytových priestorov) v znení neskorších predpisov a v zmysle Občianskeho zákonníka
2015_AMV_BB_TN_PD_01
0,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Metodicko-pedagogické centrum
16. December 2013
Zmluva o spolupráci pri realizácií národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania
ZoS/16/2013/RSOV
0,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Štátny inštitút odborného vzdelávania