Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
ZMLUVA O DIELO na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Asanácia časti kotolne“
1716/2022/ODDIPVPS
68 023,05 € Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrický samosprávny kraj
30. November 2022
Zmluva o dielo č. 18/2022
Zmluva o dielo č. 18/2022
14 915,73 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.
25. November 2022
Zmluva o dielo č. 16/2022 uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - 97/2022/M SNP
16/2022
43 996,45 € Rozvojové služby BBSK s. r. o. registrovaný sociálny podnik Múzeum SNP
16. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/26/53G/36
18 981,84 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
8. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/2022
Zmluva o dielo č. 14/2022
0,00 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.
28. Október 2022
Zmluva o dielo č. 73/2022/ MSNP
73/2022/ M SNP
164 304,79 € Rozvojové služby BBSK s. r. o. Múzeum SNP
12. Október 2022
Zmluva o dielo č. 15/2022
ZoD 15/2022
10 239,63 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Zmluva o dielo "Výmena okien na stredisku BBRSC a.s. Lučenec"
BBRSC/05463/2022
45 395,28 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
6. Október 2022
Zmluva o dielo "odstránenie stavby "Bývalá administratívna budova (sklad) súp. č. 2501 na stredisku BBRSC a.s. Krupina"
BBRSC/05422/2022
15 684,89 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
6. Október 2022
Zmluva o dielo "odstránenie stavby "Vrátnica" na stredisku BBRSC a.s. Rimavská Sobota"
BBRSC/05423/2022
1 918,40 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
6. Október 2022
Zmluva o dielo "odstránenie stavby "Vrátnica" na stredisku BBRSC a.s. Brezno"
BBRSC/05424/2022
1 776,58 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
23. September 2022
Zmluva o dielo č. 14/2022
14/2022
28 943,36 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Služby rozvoja budov s.r.o.
21. September 2022
Zmluva o dielo
13/2022
328 997,78 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, Zvolen
21. September 2022
Zmluva o dielo č. 12/2022-199
12/2022-199
408 823,47 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Spojená škola, Poltár
13. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. BBRSC/03927/2022 "Oprava interiéru budovy BBRSC a.s."
BBRSC/05008/2022
150 023,80 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
22. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022
1
0,00 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
3. August 2022
Zmluva o dielo č. 11/2022
Zmluva o dielo č. 11/2022
44 981,62 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Fiľakovo
1. August 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/26/53G/31
9 932,21 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
27. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 10/2022
10/2022
Doplnená
398 651,26 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
18. Júl 2022
Opravy interiéru budovy Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s.,
Zmluva o dielo č. BBRSC/03927/2022
91 618,69 € Rozvojové služby BBSK, s. r. o., registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.