Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Marec
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20215674_Z
13 198,80 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Marec
2021
ZMLUVA č. 9/3135/2021 o poskytovaní bezpečnostnej služby
5730/2021/LSR
32 975,40 € SPB Security s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
30.
Marec
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20215683_Z
9 120,00 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
Marec
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20215673_Z
17 313,60 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
Február
2021
Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej objektovej ochrany
12601/2021-M_OKMB, 9252/2021
271 474,80 € SPB Security s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16.
Február
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20212266_Z
4,95 € SPB Security s.r.o. Technické služby mesta Humenné
1.
Február
2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
00150021
0,00 € SPB Security, s.r.o. Slovenský metrologický ústav
16.
December
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202033183_Z
25 800,00 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
December
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202032930_Z
58 867,20 € SPB Security s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
27.
November
2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. UNMS/03753/2020-402 015052/2020
265/2020
248 932,80 € SPB Security s.r.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
7.
Júl
2020
Rámcová dohoda
Z202014695_Z
437 310,72 € SPB Security s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
22.
Jún
2020
Zmluva o spracovaní osobných údajov spracovateľov
Z-19/2020
0,00 € SPB Security s.r.o. Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava - Ružinov
22.
Jún
2020
Zmluva o poskytovaní strážnej služby
Z-18/2020
140 627,23 € SPB Security s.r.o. Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava - Ružinov
29.
Máj
2020
ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB INFORMÁTORA č. 75/102/2020
75//102/2020
17 121,00 € SPB Security s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
28.
Máj
2020
ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB INFORMÁTORA č. 75/102/2020
75/102/2020
0,00 € SPB Security s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
14.
Máj
2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
19/2020/EO
333,84 € SPB Security s.r.o. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
13.
Marec
2020
Zmluva o zabezpečení ochranných bezpečnostných služieb
16/2020/OIBKR
0,00 € SPB Security s.r.o. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
15.
November
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201934675_Z
19 784,40 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27.
September
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201929024_Z
27 942,00 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
September
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201927834_Z
14 279,99 € SPB Security s.r.o. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
1 2 3 4 5 »