Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 103625/2022
262/2022
27 379,87 € SPB Security s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
19. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
186/2022
0,00 € SPB Security s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
6. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20229545_Z
16 139,99 € SPB Security s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
22. Jún 2022
Zmluva č.01/07/2022 o poskytovaní bezpečnostnej služby
76/2022
0,00 € SBP Security, s.r.o. Považské múzeum
22. Jún 2022
Zmluva č.02/07/2022 o poskytovaní bezpečnostnej služby
75/2022
0,00 € SBP Security, s.r.o. Považské múzeum
29. Apríl 2022
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022
MA100/102/2022
16 107,60 € SPB Security s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
26. Apríl 2022
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022
100/102/2022
16 107,60 € SPB Security s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
28. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
1243/2022/LSR
0,00 € SPB Security s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ
9. Február 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2022803_Z
30 400,00 € SPB Security s.r.o. Technické služby mesta Humenné
31. December 2021
Dohoda o skončení zmluvy na poskytovanie služieb č. Z202124624_Z a uznaní záväzku.
Z202124624_Z
15 000,00 € SPB Security s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
29. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202124624_Z
377 999,99 € SPB Security s.r.o. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
25. August 2021
Zmluva o zabezpečení strážnej služby v objekte Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
62/2021
50 983,20 € SPB Security s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
23. August 2021
Rámcová dohoda
Z202117120_Z
335 400,00 € SPB Security s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
30. Jún 2021
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.Z202014695_Z zo dňa 7.7.2020
MK-44/2021/M
0,00 € SBS Security, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
29. Jún 2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
5778/2021/LSR
0,00 € SPB Security s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
29. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202113547_Z
Zrušená
9 119,99 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202113568_Z
Zrušená
8 518,80 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202113570_Z
Zrušená
8 460,00 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. Jún 2021
ZMLUVA č. 37/3137/2021 o poskytovaní bezpečnostnej služby
5776/2021/LSR
47 568,00 € SPB Security s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
7. Jún 2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
5748/2021/LSR
0,00 € SPB Security s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica