Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
August
2021
Zmluva o zabezpečení strážnej služby v objekte Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
62/2021
50 983,20 € SPB Security s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
23.
August
2021
Rámcová dohoda
Z202117120_Z
335 400,00 € SPB Security s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
30.
Jún
2021
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.Z202014695_Z zo dňa 7.7.2020
MK-44/2021/M
0,00 € SBS Security, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
29.
Jún
2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
5778/2021/LSR
0,00 € SPB Security s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
29.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202113547_Z
Zrušená
9 119,99 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202113568_Z
Zrušená
8 518,80 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202113570_Z
Zrušená
8 460,00 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28.
Jún
2021
ZMLUVA č. 37/3137/2021 o poskytovaní bezpečnostnej služby
5776/2021/LSR
47 568,00 € SPB Security s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
7.
Jún
2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
5748/2021/LSR
0,00 € SPB Security s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
30.
Marec
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20215674_Z
13 198,80 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Marec
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20215683_Z
9 120,00 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Marec
2021
ZMLUVA č. 9/3135/2021 o poskytovaní bezpečnostnej služby
5730/2021/LSR
32 975,40 € SPB Security s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
29.
Marec
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20215673_Z
17 313,60 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
Február
2021
Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej objektovej ochrany
12601/2021-M_OKMB, 9252/2021
271 474,80 € SPB Security s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16.
Február
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20212266_Z
4,95 € SPB Security s.r.o. Technické služby mesta Humenné
1.
Február
2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
00150021
0,00 € SPB Security, s.r.o. Slovenský metrologický ústav
16.
December
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202033183_Z
25 800,00 € SPB Security s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
December
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202032930_Z
58 867,20 € SPB Security s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
27.
November
2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. UNMS/03753/2020-402 015052/2020
265/2020
248 932,80 € SPB Security s.r.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
7.
Júl
2020
Rámcová dohoda
Z202014695_Z
437 310,72 € SPB Security s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 »