Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Darovacia zmluva
01/2024
455,00 € Klub Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
3. Apríl 2024
Sponzorská zmluva KRONOSPAN
1700/27.03.2024
9 745,00 € FUNDATIA KRONOSPAN FOUNDATION, Str. Strunga Mieilor, nr. 1, 500482 Brasov Rumunsko Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
26. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANí PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA FORMOU ODBORNEJ PRAXE
19/2024/OPS-39
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
19. Marec 2024
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
4394/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
14. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení , realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-080/24
5 200,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
7. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 30/2023 o poskytnutí odbornej praxe
H 04/2024
0,00 € Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
H 03/2024
18 000,00 € KB SNOW, s.r.o., Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1288/2023/ODDRP
178 457,63 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1284/2023/ODDRP
15 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1293/2023/ODDRP
45 046,05 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1291/2023/ODDRP
232 579,20 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1295/2023/ODDRP
472 736,40 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1296/2023/ODDRP
524,14 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1280/2023/ODDRP
127 812,00 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1786/2023/ODDRP
10 440,00 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1777/2023/ODDRP
20 927,40 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1783/2023/ODDRP
2 853,60 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1289/2023/ODDRP
171 413,21 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1788/2023/ODDRP
1 744,00 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1278/2023/ODDRP
78 600,00 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica