Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
September
2022
poskytovanie SBS služieb pre oblasť Poprad
D1 092-4300/VS/2004
0,00 € P.A.P. Service, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
23.
September
2022
poskytovanie SBS služieb pre oblasť Prešov
D1 031-4400/15PZ/2007
0,00 € TATRAPOL, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
22.
September
2022
Protizávažie na zadný trojbodový záves traktorového nosiča KUBOTA
146-1000/135ZNH/2022
28 944,00 € MB SERVIS, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
21.
September
2022
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
145-1130PO/2022
0,00 € Spoločenstvo pozemkov, lesa a urbariátu Močarmany, pozemkové spoločenstvo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
20.
September
2022
Modernizácia cesty II/558 v okrese Humenné
30-4200/11VS/2021
234 227,85 € Doprastav, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
20.
September
2022
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
144-1130PO/2022
127 050,00 € Jozef Jurášek, r. Jurášek Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
19.
September
2022
ADDENDUM N°3 TO GRANT CONTRACT HUSKROUA/1701/LIP/001
143-2130HE/2022
0,00 € The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
19.
September
2022
Nádrž na emulziu
073-4500/061ZNH/2022
100 800,00 € EXIMA, spol. s. r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
19.
September
2022
Monitoring vozidiel nad 3,5 t
26-1000/05VS/2022
222 305,04 € GX SOLUTIONS, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
19.
September
2022
Rekonštrukcia mosta 3489-001 cez potok Sekčov pred obcou Nižné Raslavice
141-4100/129ZNH/2022
215 767,36 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
19.
September
2022
monitoring traktorov, mechanizmov a vozíkov
28-1000/05VS/2022
239 207,30 € GX SOLUTIONS, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14.
September
2022
Modernizácia cesty II/536 – križ. s cestou I/66 Kežmarok
143-4300/131ZNH/2022
211 492,64 € STRABAG s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14.
September
2022
Rekonštrukcia mosta M6929 (III/3061-012) Liptovská Teplička
53-4400/24VS/2022
628 122,36 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14.
September
2022
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
142-1130HE/2022
0,00 € Ing. Andrej Turcovský, rod. Turcovský Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14.
September
2022
Rekonštrukcia mosta M 1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odbočke do obce Jalová
50-4200/24VS/2022
412 200,18 € C.M.R. Slovakia, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14.
September
2022
Modernizácia cesty III/3148 Lesnica
125-4500/113ZNH/2022
213 007,78 € EUROVIA SK, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14.
September
2022
Odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov na cestách III. tried v rámci PSK, II. etapa
73-1000/37VS/2022
3 487 482,60 € EUROVIA SK, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14.
September
2022
Modernizácia cesty III/3128, Jarabina
140-4500/128ZNH/2022
208 518,28 € Swietelsky–Slovakia spol. s r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14.
September
2022
Rekonštrukcia mosta M6614 (III/3193-001), most cez potok Rohovčík pred obcou Krivany
51_4400_24VS_2022
516 389,51 € C.M.R. Slovakia, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14.
September
2022
Modernizácia cesty II/554 Nižný Hrabovec - Kučín
137-4700/125ZNH/2022
214 334,16 € MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »