Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Máj
2022
Kúpna zmluva
Z20224758_Z
30 703,00 € Aquastar, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
23.
Máj
2022
Rekonštrukcia cesty II/ 536,Jánovce-Ľubica
67-4300/55ZNH/2022
183 691,36 € Strabag s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
23.
Máj
2022
Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve Chminianska Nová Ves
63-4400/51ZNH/2022
203 937,74 € GMT projekt, spol.s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
20.
Máj
2022
Oporný múr na ceste III/3552 Belejovce
254-4600/242ZNH/2021
166 769,04 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
20.
Máj
2022
PD – Juhovýchodný obchvat mesta Prešov – cesta II. triedy, vrátane MPV
51-4400/039ZNH/2022
45 528,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
18.
Máj
2022
Zmluva o bezodplatnom odovzdaní projektovej dokumentácie do dočasného užívania
63-2110PO/2022
0,00 € Obec Gregorovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16.
Máj
2022
Zariadenie kancelárskych a jedálenských priestorov SÚC PSK
048-1000/036ZNH/2022
74 872,61 € BAB Wood, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
13.
Máj
2022
Dodatok č.10
62-3000PSK/2022
0,00 € Slovenská správa ciest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
13.
Máj
2022
Výpočtová technika s príslušenstvom
47-1000/35ZNH/2022
83 727,20 € PcProfi s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12.
Máj
2022
Nájomná Zmluva
60-1130HE/2022
1,00 € Obec Radvaň nad Laborcom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
11.
Máj
2022
Oceľové zvodidlá vrátane príslušenstva
32-1000/09VS/2022
631 027,05 € HAKOM s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
10.
Máj
2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
61-1130PP/2022
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
9.
Máj
2022
Zmluva o príprave žiadosti o dotáciu
3-1000/03ZMR/2022
3 000,00 € AC&T Management a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
6.
Máj
2022
Výstavba prístrešku pre osobné motorové vozidlá na cestmajsterstve Svidník, oblasť Svidník
44-4600/032ZNH/2022
23 070,13 € KOVMAK s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
5.
Máj
2022
Kúpna zmluva na predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku
54-3000PP/2022
1 276,00 € KERGOL J.P, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
5.
Máj
2022
Kúpna zmluva na predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku
58-3000VT/2022
7 271,00 € KERGOL J.P, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
5.
Máj
2022
Kúpna zmluva na predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku
59-3000PSK/2022
3,00 € KERGOL J.P, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
5.
Máj
2022
asfaltový penetračný lak
030-1000/021ZNH/2022
41 765,04 € PARAPETROL a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
5.
Máj
2022
Kúpna zmluva na predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku
56-3000SL/2022
3 166,00 € KERGOL J.P, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
5.
Máj
2022
Kúpna zmluva na predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku
53-3000HE/2022
1 522,00 € KERGOL J.P, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »