Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
148-1130VT/2023-079
1 050,75 € Agnesa Malastová, r. Feníková Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
5. December 2023
Dohoda o jednorazovej finančnej náhrade za zriadenie zákonného vecného bremena a obmedzenia vlastníckych práv
227-1130HE/2023
323,32 € eustream, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
5. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
148-1130VT/2023-024
152,89 € Ivana Whiteová, r. Čaplová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
5. December 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
200/2023
1,00 € Obec Spišské Bystré Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
5. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
148-1130VT/2023-017
1 313,47 € Mgr. Jana Lakatošová Bindasová, r. Bindasová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
5. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
148-1130VT/2023-063
244,97 € Mgr. Mária Koscelníková, r. Sotáková Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
220-1130VT/2023-002
302,64 € Mária Letošníková, rod. Hirková Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
220-1130VT/2023-009
186,89 € Silvia Kolesáriková, rod. Kováčová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
220-1130VT/2023-001
265,78 € Gabriela Imrová, rod. Imrová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
178-1130PP/2023-022
385,11 € TDV REAL INVEST s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
220-1130VT/2023-005
38,07 € Jarmila Czibulová, rod. Hlavturová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
220-1130VT/2023-008
186,89 € Helena Straková, rod. Kolesárikova Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
226-1130SK/2023-009
1 026,24 € MVDr. Ján Cichý Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
220-1130VT/2023-003
150,35 € Ľuboš Sabo, rod. Sabo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
225-1130VT/2023
2,00 € Obec Nižný Kručov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
226-1130SK/2023-010
2 536,67 € Bc. Radoslava Pacigová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
220-1130VT/2023-006
38,07 € Eva Mikitová, rod. Hlavturová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
220-1130VT/2023-010
1 769,28 € Mária Kozáková r. Bullová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
1. December 2023
224-2150psk/2023
224-2150psk/2023
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
30. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
223-1130PP/2023
0,00 € SPP – distribúcia, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja