Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
I/18 Prešov, odstránenie bodovej závady
43-4400/036ZNH/2024
49 852,93 € Kaping s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
19. Apríl 2024
Poskytnutie služby prevádzkou dopravného prostriedku na zabezpečenie požadovaných dopravných výkonov pre SÚC PSK
41-4400/034ZNH/2024
838 800,00 € JANTER s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
18. Apríl 2024
Softvér
13-1000/013ZNH/2024
33 134,76 € Ever s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
18. Apríl 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
70-1130SK/2024
0,00 € Obec Krajná Bystrá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
18. Apríl 2024
Asfaltový betón pre oblasť Poprad
08-4300/06VS/2024
365 179,68 € Metrostav DS a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
18. Apríl 2024
Asfaltový betón pre oblasť Svidník
11-4600/06VS/2024
324 923,40 € STRABAG s. r. o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Apríl 2024
PD – Rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077, Výborná
27-4300/025ZNH/2024
29 964,00 € BRIDGEFYRA, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Apríl 2024
Interiérové vybavenie
40-1000/033ZNH/2024
48 044,76 € BAB Wood, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Apríl 2024
Asfaltový betón pre oblasť Humenné
07-4200/06VS/2024
534 780,00 € EUROVIA SK, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Apríl 2024
Špeciálne kvapaliny
12-1000/012ZNH/2024
36 797,64 € SLOVNAFT, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Apríl 2024
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
68-1130SK/2024
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Apríl 2024
Asfaltový betón pre oblasť Vranov n/T
12-4700/06VS/2024
461 875,20 € Metrostav DS a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Apríl 2024
Asfaltový betón pre oblasť Bardejov
06-4100/06VS/2024
246 000,00 € EUROVIA SK, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Apríl 2024
Asfaltový betón pre oblasť Prešov
09-4400/06VS/2024
882 048,00 € Metrostav DS a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Apríl 2024
Mobilné toalety na vybrané úseky cesty II/537 v lokalite Vysoké Tatry
9-1000/009ZNH/2024
16 185,60 € Sanita a technika, s. r. o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Apríl 2024
Asfaltový betón pre oblasť Stará Ľubovňa
10-4500/06VS/2024
269 484,60 € Metrostav DS a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
69-1130SL/2024
0,00 € Ing. Miroslav Fečko Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
15. Apríl 2024
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
67-1130PP/2024
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
11. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
64-1130PO/2024
207 480,37 € RoTTel Energy, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
11. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
63-1130PO/2024
140 719,92 € Prešov Park 2 s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja