Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Plastové snehové zábrany
038-1000/032ZNH/2023
27 194,88 € HIT Slovensko, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
30. Máj 2023
Sanačné malty
61-1000/054ZNH/2023
39 604,85 € Stavmat Stavebniny, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
30. Máj 2023
Zabezpečenie stravovania formou elektronických stravovacích kariet
D1-211-1000/191ZNH/2023
39 110,98 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
29. Máj 2023
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
99-1130PO/2023
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
29. Máj 2023
Kontrola a čistenie komínov budov SÚC PSK
46-1000/040ZNH/2023
4 550,00 € Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
23. Máj 2023
Dodatok č.1
98-2220HE/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
22. Máj 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
97-1130SK/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
19. Máj 2023
Rekonštrukcia mosta M5872 (III/3733-005), most cez Hrušovský potok v obci Nižný Hrušov
54-4700/24VS/2022
239 454,12 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
18. Máj 2023
Rekonštrukcia mosta M512 (č. 3886-007), Zboj
35-4200/29ZNH/2023
214 869,80 € C.M.R. Slovakia, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
18. Máj 2023
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - predaj pozemkov k. ú. Petrovany
ZM/2023/0201
4 012,04 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Prešovský samosprávny kraj/Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
17. Máj 2023
PD-II/533 Levoča - Spišská Nová Ves
196-4300/185ZNH/2022
0,00 € GEOCONSULT, spol. s r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
17. Máj 2023
Kontroly, opravy a nákupy PZ, náhradných dielov a príslušenstva v roku 2023 a 2024
33-1000/027ZNH/2023
14 157,12 € LIVONEC SK, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
17. Máj 2023
Náterové látky
29-1000/023ZNH/2023
67 634,70 € CHEMOLAK a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
15. Máj 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
91-1130PP/2023
0,00 € MÄSO-TATRY s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
15. Máj 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
92 -1130PP/2023
0,00 € MÄSO-TATRY s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
15. Máj 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
93-1130PP/2023
0,00 € MÄSO-TATRY s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
15. Máj 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
90-1130PP/2023
0,00 € Ján Rusnačko, r. Rusnačko Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
15. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
95-2220SL/2023
0,00 € Obec Starina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
15. Máj 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
94-1130PP/2023
0,00 € MÄSO-TATRY s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12. Máj 2023
Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny – 2. etapa
20-4200/08VS/2021 Dodatok č.1
1 240 894,20 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja