Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
208-1130PP/2022
1,00 € Mesto Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
23. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
9-1130PO/2023
1,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
23. Január 2023
Dohoda o spolupráci a o prevode práv a povinností
7-2170HE/2023
0,00 € BIOKAP s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
20. Január 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
210-1130BJ/2022
0,00 € Slovenská republika – Slovenská správa ciest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
20. Január 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
209-1130BJ/2022
0,00 € Slovenská republika – Slovenská správa ciest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
18. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu
6-2220PP/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Január 2023
Dohoda o spolupráci a o prevode práv a povinností
5-2170HE/2023
0,00 € Forst Mach Company, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
13. Január 2023
Upratovacie služby
009-4500/004ZNH/2023
8 336,40 € LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
13. Január 2023
Upratovacie služby
006-4200/004ZNH/2023
11 361,00 € LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
13. Január 2023
Upratovacie služby
007-4300/004ZNH/2023
19 306,80 € LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
13. Január 2023
Upratovacie služby
008-4400/004ZNH/2023
29 715,60 € LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
13. Január 2023
Upratovacie služby
005-4100/004ZNH/2023
6 563,40 € LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
13. Január 2023
Upratovacie služby
010-4600/004ZNH2023
8 551,20 € LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12. Január 2023
AD Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538
198-4300/186ZNH/2022
8 736,00 € Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12. Január 2023
AD Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok
199-4300/186ZNH/2022
8 736,00 € Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12. Január 2023
AD Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok – Starý Smokovec
200-4300/186ZNH/2022
8 736,00 € Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12. Január 2023
Posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou, prenájom (2ks)
210-1000/190ZNH/2022
0,00 € KOBIT - SK, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12. Január 2023
AD Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66
202-4300/186ZNH/2022
9 216,00 € Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12. Január 2023
AD Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec – Tatranské Matliare
201-4300/186ZNH/2022
8 736,00 € Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12. Január 2023
AD Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské – Pavúčia dolina
197-4300/186ZNH/2022
5 376,00 € Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja