Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2022
Darovacia zmluva č. 19/2022
Darovacia zmluva č. 19/2022
6 570,00 € Nadácia U.S.Steel Košice Spojená škola, Odborárska 2, Košice
11. November 2022
Zmluva o zabezpečení poznávacej exkurzie - soc. fond
Zmluva o zabezpečení poznávacej exkurzie
0,00 € Zita Hančáková Cestovná kancelária DELTA - Travel Agency Spojená škola, Košice/Vojenská 13
11. November 2022
Poistná zmluva pre poistenie úrazu 11-14112
Poistná zmluva pre poistenie úrazu 11-14112
0,00 € UNION poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 81360 Bratislava Spojená škola, Košice/Vojenská 13
2. November 2022
Dohoda o zabezp. podmienok vykonávania aktivácie ...
Dohoda o zabezp. podmienok vykonávania aktivácie ...
0,00 € UPSVaR Košice Spojená škola, Košice/Vojenská 13
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
27102022
0,00 € Cassovia Cars,s.r.o. Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
06102022
0,00 € SIDAS s.r.o. Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
04102022
0,00 € MBRR s.r.o. Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
6. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
10/2022
180,00 € Mgr. Eva Lašová Spojená škola, Košice/Odborárska 2
6. Október 2022
Kúpna zmluva
9935549837
44,90 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Košice/Odborárska 2
4. Október 2022
Rámcová dohoda "Mrazené ryby a hydina"
SŠ/ZML/20/2022
3 046,43 € INMEDIA, spol. s r.o. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
30. September 2022
Zmluva č. 104/S/2022 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
Zmluva č. 104/S/2022
2 200,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Spojená škola, Košice, Alejová 6
30. September 2022
Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov-118
11-13981
0,00 € Union poisťovňa, a.s., Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
30. September 2022
Zmluva č. 103/S/2022 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
Zmluva č. 103/S/2022
4 000,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Spojená škola, Košice, Alejová 6
29. September 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
671,00 € Občianske združenie EDU Odborárska Spojená škola, Košice/Odborárska 2
23. September 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
100,00 € Občianske združenie EDU Odborárska Spojená škola, Košice/Odborárska 2
23. September 2022
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPĽZ/125/2019
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
22. September 2022
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Labaš s.r.o. Klemová Matúšková
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Labaš s.r.o. Klemová Matúšková
0,00 € Labaš s.r.o. Spojená škola, Košice, Alejová 6
22. September 2022
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - VOÚG sv. Lukáša - Dulinová
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - VOÚG sv. Lukáša - Dulinová
0,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša Spojená škola, Košice, Alejová 6
22. September 2022
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku VOÚG sv. Lukáša - Varga
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku VOÚG sv. Lukáša - Varga
0,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša Spojená škola, Košice, Alejová 6
22. September 2022
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Labaš s.r.o. Strojná
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Labaš s.r.o. Strojná
0,00 € Labaš s.r.o. Spojená škola, Košice, Alejová 6