Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
7/2023
0,00 € CUBS plus, s.r.o. Spojená škola Odborárska 2, Košice
28. September 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Spojená škola, Košice/Vojenská 13
27. September 2023
Zmluva
21092023
0,00 € Lindström, s.r.o. Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
26. September 2023
ZMLUVA O DIELO
SŠ/ZML/16/2023
0,00 € KOSIT a.s. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
21. September 2023
Zmluva o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 249132023
249132023
0,00 € Základná škola Starozagorská 8 Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
19. September 2023
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku VOÚG sv. Lukáša - M.N.
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - VOÚG sv. Lukáša - M.N.
0,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša Spojená škola, Košice, Alejová 6
19. September 2023
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Gymnázium - J.V.
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Gymnázium, Park mládeže 5 - J.V.
0,00 € Gymnázium, Park mládeže 5 Spojená škola, Košice, Alejová 6
14. September 2023
Poistná zmluva majetku 11-423769
Poistná zmluva majetku 11-423769
0,00 € UNION poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 81360 Bratislava Spojená škola, Košice/Vojenská 13
14. September 2023
Zmluva - ŠJ 3/2023 o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2023/2024
ŠJ 3/2023
2,40 € Stredná športová škola Spojená škola, Košice, Alejová 6
13. September 2023
Zmluva o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody
1015210923
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Spojená škola, Rovníková 11, Košice
12. September 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_32/2023
IVES_ZM_R-32-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola, Rovníková 11, Košice
11. September 2023
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Rankovce
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Rankovce
0,00 € Obec Rankovce Spojená škola, Košice, Alejová 6
11. September 2023
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Labaš s.r.o. V.S.
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Labaš s.r.o. V.S.
0,00 € Labaš s.r.o. Spojená škola, Košice, Alejová 6
11. September 2023
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Labaš s.r.o. M.KM.
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Labaš s.r.o. M.KM.
0,00 € Labaš s.r.o. Spojená škola, Košice, Alejová 6
11. September 2023
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - J.D.
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov J.D.
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov J.D. - VIA LUX Spojená škola, Košice, Alejová 6
6. September 2023
Preberací protokol č. 0380/2023-15/040
Preberací protokol č. 0380/2023-15/040
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Spojená škola, Košice, Alejová 6
25. August 2023
Firma a Ochrana č. 9160149577
9160149577
85,49 € Uniqa poisťovňa, a.s. Spojená škola, Košice, Alejová 6
16. August 2023
Zmluva o spolupráci
SŠ/ZM/14/2023
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
27. Júl 2023
Zmluva o dielo zo dňa 17. 10. 2022
Dodatok č. 2 k Zmluva o dielo zo dňa 17. 10. 2022
0,00 € JF con, s.r.o Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice
18. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní stravy
Zmluva o poskytovaní stravy
0,00 € Materská škola - Óvoda Spojená škola, Košice/Vojenská 13