Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AGL7-11-44 zo dňa 30.10.2020
1324/2023
955 471,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 66/2023/OS o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Dodatok 86/2023
334 204,53 € Arcidiecézna charita Košice Prešovský samosprávny kraj
31. Máj 2023
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy
Zmluva 52/2023/DSB
1 272 201,87 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj
31. Máj 2023
Dodatok č.2 k ZoD č. 232/2022/OM
Dodatok č.100/2023
179 384,17 € BETPRES, s.r.o. Prešovský samosprávny kraj
31. Máj 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
327/2023
11 293,84 € Ján Líška Prešovský samosprávny kraj
31. Máj 2023
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy - k.ú. Tulčík
341/2023/DM
17 668,64 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj
31. Máj 2023
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
366/2023/OS
379,60 € Centrum sociálnych služieb “Slnečný dom“ Prešovský samosprávny kraj
30. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí služby č. 219/2023/KP
104/2023/KP
0,00 € DOLIS GOEN, s. r. o. Prešovský samosprávny kraj
30. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 207/2022/DI
Dodatok č. 103 /2023
287 743,28 € Metrostav Slovakia a.s. Prešovský samosprávny kraj
29. Máj 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
320/2023/OD
2 340,97 € Gabriela Rusňáková Prešovský samosprávny kraj
29. Máj 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
325/2023/OD
2 122,96 € Jaroslav Knapik Prešovský samosprávny kraj
29. Máj 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
319/2023/OD
2 314,02 € Marián Bíž Prešovský samosprávny kraj
29. Máj 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
322/2023/OD
3 380,83 € Mgr. Mária Sattler Prešovský samosprávny kraj
29. Máj 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
324/2023/OD
8 035,54 € Mgr. Pavel Hreško Prešovský samosprávny kraj
29. Máj 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
323/2023/OD
1 921,03 € Ing. Jozef Gonos Prešovský samosprávny kraj
29. Máj 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
321/2023/OD
3 116,84 € Ladislav Feník Prešovský samosprávny kraj
26. Máj 2023
Protokol č. 00454/2023-OV-0250064/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami - k.ú. Mlynárovce
360/2023/DM
901,68 € Slovenský pozemkový fond Prešovský samosprávny kraj
26. Máj 2023
Protokol č. 04198/2022-OV-0250328/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami - k.ú. Dubová
358/2023/DM
1 530,84 € Slovenský pozemkový fond Prešovský samosprávny kraj
26. Máj 2023
Protokol č. 00287/2023-OV-0250039/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami - k.ú. Bodovce
359/2023/DM
678,73 € Slovenský pozemkový fond Prešovský samosprávny kraj
26. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
1330/2022/DM
3,00 € Obec Lendak Prešovský samosprávny kraj