Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Rámcová zmluva na dodanie čistiacich a hygienických potrieb
Zmluva č. 3/2023/CPS
20 156,35 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
20. Február 2023
Dohoda o skončení duálneho vzdelávania
Zmluva č. 2/2023/CPS
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
16. Február 2023
Dodatok č.1
Zmluva č. 1/2023/CPS
73 600,00 € CLG Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
22. November 2022
Učebná zmluva
Zmluva č. 9/2022/CPS
0,00 € Bango Ľudovít Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
26. Júl 2022
Pravidelné kontroly prevádzkyschopnosti požiarneho zariadenia
Zmluva č. 8/2022/CPS
0,00 € KBK fire, spol. s r.o. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
6. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o zverení majetku do správy
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 6/2022/CPS)
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
9. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 0445/2022
Zmluva č. 7/2022/CPS
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Piešťany Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
26. Máj 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 6/2022/CPS
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
12. Apríl 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2022/OF 1097
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Centrum podporných služieb