Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
Zmluva č. 6/2023/CPS
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
27. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní odborných poradenských služieb
Zmluva č. 5/2023/CPS
61 500,00 € Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
28. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme
Dodatok č. 36 (Zmluva č. 4/2023/CPS)
0,00 € Retail Trnava s.r.o Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
30. Máj 2023
Nebytové priestory reštaurácie a kuchyne s príslušenstvom a spoločné priestory
Zmluva č. 4/2023/CPS
1 580,62 € Retail Trnava s.r.o Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 K ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č. 2020009
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020009
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č. 2020026
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020026
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 K ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č. 2020012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020012
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č. 2020033
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020033
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č. 2020032
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020032
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 K ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č. 2020013
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020013
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 K ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č.2020004
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020004
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č. 2020021
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020021
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č. 2020036
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020036
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č. 2020039
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020039
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č. 2020038
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020038
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č. 2020025
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020025
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 K ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č. 2020007
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020007
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 K ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č. 2020008
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020008
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 K ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č.2020005
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020005
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 K ZMLUVE O PODNÁJME KOTOLNE č. 2020010
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2020010
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Centrum podporných služieb