Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2022
NZ - k.ú. Banská Bystrica
2245/2022
794,81 € Mesto Banská Bystrica Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
21. Október 2022
Zmluva o Platobnej karte
.
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
16. August 2022
nehnuteľnosť - pozemok
1707/2022
3 373,02 € Mesto Banská Bystrica Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
10. Jún 2022
Dodatok č. 34/CC/22-D1
34/CC/22-D1
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
30. Júl 2021
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/26/53G/24
53 747,91 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
30. Júl 2021
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/26/53G/22
5 927,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
4. Máj 2021
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/26/53G/11
112 133,49 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
17. December 2020
Dohoda č. 20/26/53G/35
20/26/53G/35
4 178,54 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
15. Október 2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
D/6/2020
1 900,00 € Ing. Milota Antalová - štatutárny audítor, licencia SKAu č. 919 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
25. September 2020
Dohoda č. 20/26/53G/28
20/26/53G/28
14 836,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Rozvojové služby BBSK s.r.o.
3. September 2020
Dohoda č. 20/26/53G/20
20/26/53G/20
36 891,38 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Rozvojové služby BBSK s.r.o.
22. Jún 2020
Zmluva o Platobnej karte
D/5/2020
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
17. Apríl 2020
Poistka číslo 8100210852
8100210852
1 203,02 € UNIQA poisťovňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
30. Marec 2020
Dohoda č. 20/26/53G/7
20/26/53G/7
31 647,44 € ÚPSVaR Banská Bystrica Rozvojové služby BBSK s.r.o. r.s.p.
30. Marec 2020
Dohoda č. 20/26/53G/6
20/26/53G/6
3 955,93 € ÚPSVaR Banská Bystrica Rozvojové služby BBSK s.r.o. r.s.p.
11. Marec 2020
Poistná zmluva
9127003862
1 020,00 € UNIQA poisťovňa, a.s. Rozvojové služby BBSK s.r.o.
10. Marec 2020
Zmluva č. D/3/2020 o poskytovaní audítorských služieb
D/3/2020
1 600,00 € INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK s.r.o.
28. Február 2020
Zmluva o nájme č. 3/2020
3/2020
0,00 € Katarína Forgáčová, Ing. Alan Ciompa Rozvojové služby BBSK s.r.o.
5. Február 2020
Zmluva číslo: 92567845 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č. 815014896 zo dňa 03.04.2015 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
92567845
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Rozvojové služby BBSK s.r.o.